Türkiye son 10 yılda ekilen ve dikilen tarım alanlarının yaklaşık yüzde 10’unu, çayır ve mera alanlarının ise yüzde 6,4’ünü kaybetti.

2,7 milyon hektar tarım toprağı yok oldu