20180418_103044a1

Cerattepe’de verilen yaşam ve doğa mücadelesine karşı direnen Artvin halkıyla dayanışma için 17 Şubat 2016 tarihinde Cengiz İnşaatın önünde basın açıklaması yapmak isterken polis tarafından darp edilerek gözaltına alınan doğa dostlarının yargılanması Ankara 9. Asliye Ceza Mahkemesin’de başlandı.

Mahkeme’de, haklarında dava açılan Nebiye Merttürk, Demir Akın, Osman Nuri Orhan ve Alper Akın’ın yanı sıra çok sayıda Artvinli hazır bulundu.

Ayrıca yargılanan doğa dostlarının savunmalarını üstlenen Av. Ömer Faruk Eminağaoğlu, Av. Mehmet Suat Alaybeyoğlu, Av. Hakan Canduran, Av. Mustafa Kemal Karahan, Av. Bekir Latif Gerez ve Av. Nuran Özdoğan’da mahkeme de hazır bulundular.

P9860495a

Haklarında dava açılan doğa savunucuları ile avukatlarının mahkemede yapmış oldukları savunmaları ve mahkemenin kararını aynen yayınlıyoruz:

Birsen Kaya Altınörs’ün savunması:
Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, ben Artvinliyim, Cengiz holdingin Artvin bölgesinde madencilik faaliyeti yaptığını herkes bilir, bu faaliyet Artvin’in doğasına zarar veriyordu, bunu protesto etmek amacıyla bir araya
geldik, bu hak bize anayasa ile tanınıp güvence altına alman demokratik bir haktır, yaptığımızın suç-
olduğunu düşünmüyorum, aksine bizim burda olmamız hatalıdır, ayrıca sanık Demir Akın benim
yanımdaydı birlikte alındık, kendisi son derece kibar bir insandır, Demir abinin İçişleri bakanına
yönelik hakaret içerikli bir sözü olmadı, biz Artvinliler olarak doğanın talan edilmesine, bitki
çeşitliliğinin yok edilmesine karşıyız, bunada izin vermeyeceğiz, ben hükmün açıklanmasının geri;;
bırakılması kararının uygulanıp uygulanmamasmdaki görüşümü daha sonra bildireceğim.

P9860491a1

Demir Akın’ın savunması:
Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, ben
Artvinliyim 1988 yılında MTA tarafından yapılan araştırma sonucunda Artvin bölgesinde maden
sahası bulunmadığı belirtildi, bir kaç yıl sonra bu raporu düzenleyen kişinin bir yakını Artvinli
bölgesinde ön arama ve işletme ruhsatı aldı, bu şekilde faaliyetler devam etti, daha sonra yürüyüp dağılacaktık, polis Kader sokağa girmemize izin vermedi, Cengiz inşaatın binası Kader sokak üzerindedir, biz en doğal hakkımız olan yürüyüş ve seyahat hakkımızın ihlal edildiğini düşündük, bunu polislere de ilettik ancak yinede izin verilmedi, bize yönelik polis zor kullandı, ben bu hakkımızın anayasa ile güvence altına alındığını düşünüyorum, ben İçişleri bakanına yönelik hakaret suçlamasını kabul etmiyorum, bu olaydan 1 gün önce Cerrahtepe’de protesto  hakkını kullanan insanlara yönelik olarak vurun geçin şeklinde bir söylemde bulunmuştu, bunun üzerine halka gaz ve
mermi sıkıldı, yine Cengiz inşaat yetkilisinin kamooyuna yansıyan toplumda nefret doğuran birli
sözünü de bildiğim için ben iddianamede belirtilen aşağılık sözünü Cengiz holding yetkilisine yönelik ;
söyledim, İçişleri bakanını kast etmedim, ben jeofizik mühendisi olarak görev yaptım, 10 yıl heyelan
üzerine araştırmalar yaptım, Artvin bölgesi heyelanlı bir bölgedir, bu faaliyetlerin heyelan riskini
artırdığını bildiğim için bu protestolara katıldım, yine yargı kararları da Artvin halkının talebi!!
doğrultusundaydı,   bunlarda  benim  protestoya katılmamı   sağladı,   hükmün  açıklanmasının   geril
bırakılmasına yönelik talebimi daha sonra bildireceğim dedi.

P9860492a1

Osman Nuri Orhan’ın savunması:
Olay diğer iki sanığın anlattığı şekilde
gerçekleşmiştir, bende Artvinliyim Cengiz holdingin Cerrahtepe bölgesinde maden aramasını protestqj|
amacıyla bende olay yerinde bulundum, biz demokratik protesto hakkımızı kullanacaktık, ancak polis
buna izin vermedi yolu kapatmıştı, polis bizim paldır küldür üzerimize geldi, hattârbîrârkadaşımızmdarı
kolu kırıldı, polis bize dağılm uyarısı yapmadı, biz yürümek istiyorduk, keyfi bir şekilde üzerimize
geldi, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yönelik talebimi daha sonra bildireceğim dedi.

P9860496a1

Alper Akın’ın savunması:
Ben Artvinliyim, Artvin’in bu duruma düştüğü halini protesto amacıyla demokratik ve anayasal hakkımı kullanmak için olay yerinde bulundum, ben polisin dağılmamız yönünde bir açıklamasını duymadım, diğer sanıkların savunmalarına da katılıyorum, olay onların anlattığı şekilde gerçekleşmiştir, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yönelik talebimi daha sonra bildireceğim dedi.

 

Avukatların Savunmaları

Av. Ömer Faruk Eminağaoğlu:
Müvekkillerin üzerlerine atılı suçun unsurları oluşmamıştır, olay günü tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Ankara’da da Artvin halkı Cerrahtepe’deki maden işletilmesini protesto amacıyla toplanmıştır, Cengiz inşaatın binası]! Ankara’da olduğu için müvekkiller basın açıklamasını Cengiz inşaatın binasının önünde yapmak istemişlerdir, polis buna engel olmuş uyarı yapmadan da kitlenin üzerine gelmiştir, sonradan polis tarafından yapılan uyarıyı da kitle duymamıştır, dosyaya sunulan DVD’den de anlaşılacağı üzere basmjf açıklaması yapan sanık Demir Akm’m içişleri bakanına hakaret içerikli bir sözü yoktur, kullandığı|| aşağılık kelimesi Cengiz inşaat ile ilgilidir, C. Savcısı anlam bütünlüğüne dikkat etmeden İçişleri bakanına hakaret edildiğini iddia etmiştir, oradaki konuşmasında İçişleri bakanı ve kaçak saray ifadesjfc vardır, cümlenin başı bu aşağılık sözü basın açıklamasının yapıldığı yer olan Cengiz inşaatı kast etmiştir, Cengiz inşaat yetkilisinin şikayeti yoktur, yine Cengiz’e yönelik farklı yerlerde de sözler söylenmiştir, muhatap Cengiz’dir buna ilişkin çıktıları dosyaya sunuyoruz, suçu kabul etmemekle birlikte Avrupa insan hakları mahkemesinin uzan Türkiye kararında aşağılık sözünün kamooyuna malomuş kişilere söylenmesi durumunda suçun oluşmayacağına karar vermiştir, tüm bu nedenlerden dolayı müvekkillerin beraatine karar verilmesini istiyoruz dedi.

Av. Tonguç Cankurt:
Ayrıntılı savunmamızı daha sonra yapacağız ancak iddianamedeki eksiklikleri şu an anlatmak istiyorum, öncelikle iddianamede olayın anlatımı polis fezlekesine ve olayın gelişimine uygun değildir, çünkü hem tutanaklarda hem polisSj fezlekesinde Kader sokağın polis tarafından kapatıldığı belirtilmesine rağmen iddianamede müvekkillerin Kader sokağı kapattığı belirtilmiştir, yine iddianamede müvekkillerin hangi eylemlerinin 2911 sayılı kanunun 23 maddesindeki hangi hallere aykırılık teşkil ettiğfjl açıklanmamıştır, yine müvekkillerden Furkan Bircan’m bu olaylar esnasında kolu kırılmıştır, ifadesi esnasında kolunun kırılmasından kaynaklı şikayetini belirtmiştir, C.  Savcısının Furkan’a yapılan yaralama eylemi ile ilgili dosyayı tefrik edip gereği için Memur suçları bürosuna göndermesi gerekirken görevini yerine getirmemiştir, bu C. Savcısı ile ilgili suç duyurusunda bulunacağız, müvekkillerden Furkan Bircan ile Nebiye Merttürk’ü de önümüzdeki celse hazır edeceğiz dedi.                                                                                 ||

Av. Nuray Özdoğan
Diğer meslektaşlarımın beyanlarına aynen  katılıyorum,   ayrıca  müvekkil Beyza  Zeyno   Bayramoğlu  Artvin   Cerrahtepe’deki  ikinci protestoya katıldığında polis orantısız güç kullanımı nedeniyle^ağır şekilde yaralanmıştır, ikincf| ameliyatı olduğundan duruşmaya katılamamıştır,  önümüzdeki celse hazır edeceğiz, müvekkiller anayasaya protesto hakkını kullanmıştır, müvekkil Beyza Zeyno Artvin’deki olayda yaralandığı için biz bu olaydan kaynaklı İçişleri bakanını ve Artvin valisi ile kamu görevlileri hakkında çeşitli kereler suç duyurusunda bulunduk, aslında müşteki durumunda bulunan müvekkil Beyza Zeyno olaydan iki yıl sonra sanık durumuna getirilmiştir, bu dava gösteri hakkının ihlalidir, Cengiz inşaatın menfaatinin i korunması söz konusudur, halkın menfaatlerini koruma zorunluluğu yasalarla mevcut olan kamu görevlilerinin bu müdahalesi hukuka aykırıdır, sanık Demir Akın’a yönelik hakaret iddiası ile ilgilip diğer meslektaşımın savunmalarına aynen katılıyorum, Avrupa insan hakları mahkemesinin Sarkozylf kararı buna örnektir, müvekkil Osman Nuri orhan hakkında Ankara üniversitesi Ziraat fakültesince bu olaydan kaynaklı disiplin  soruşturması yürütülmesine dahi gerek duyulmamıştır, biz başka birjjf araştırma yapılmadan derhal beraat kararı verilmesini istiyoruz bu olmadığı takdirde kamu görevini ihlal eden görevliler hakkında mahkemenizce suç duyurusunda bulunulmasını yine Cerrahtepe’deki olaylar nedeniyle İçişleri bakanı, Artvin valisi hakkında soruşturma olup olmadığının sorulmasını yine dosyada bulunan DVD çözümlerini kabul etmiyoruz hatalıdır dedi.

Av. Hakan Canduran:
Cerrahtepe’de doğa katledilmiştir, buna karşı bedenini koyan halkta katledilmiştir, bunları protesto için toplanan 30 kadar kişi polis tarafından kolu kırılıp darp edilmiştir, protesto hakkı dahi kullandırılmamıştır, kamu görevlilerinin görevlerini kötüye kullanması nedeniyle müvekkillerin derhal beraatlerine karar verilmesini istiyoruz dedi.

Av. Mehmet Suat Alaybeyoğlu:
Sanıkların ve meslektaşlarımın yapmış olduğu savunmalara aynen katılıyorum, şu aşamada ekleyeceğimiz bir husus yoktur dedi.

Tüm sanıklar müdafi Av. Mustafa Kemal Karaharfdan soruldu : Sanıkların ve meslektaşlarımın yapmış olduğu savunmalara aynen katılıyorum, şu aşamada ekleyeceğimiz bir husus yoktur dedi.

Av. Bekir Latif Gerez:
Sanıkların ve meslektaşlarımın yapmış olduğu savunmalara aynen katılıyorum, şu aşamada ekleyeceğimiz bir husus yoktur dedi.

KARAR

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:                                                                         J|

1-Sanıklar Furkan Bircan ve Nebiye Merttürk ile Beyza Zeyno Bayramoğlu’nun sanıklar müdafileri tarafından hazır edilmeleri halinde önümüzdeki celse savunmalarının alınmasına,

2-Çağrı kağıdına rağmen gelmeyen Mert Atmaca, Kadir Yalçın ve Nuray Yalçm’m zorla
getirilmelerine,                                                                                 f|

3-Tüm sanıklar müdafi Av. Nuray Özdoğan’m kamu görevlileri hakkmda suç duyurusunda
bulunulmasına yönelik talebinin kendileri tarafından da yapılabileceği ve dosyanın halen derdest
bulunması nedeniyle reddine,                                                                                 S

4-Cerrahtepe olayları nedeniyle İçişleri bakanı ve Artvin valisi hakkında soruşturma bulunup
bulunmadığının dosyamıza bir katkısının bulunmayacağından bu talebin reddine,                                                                                  i

Bu nedenle duruşmanın 02/10/2018 günü saat 09:50 bırakılmasına karar verildi. 18/04/2018