Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi’nin özel yasaları lağvedilerek tüzel varlıkları ortadan kaldırıldı.

Evkaf Apartmanı Mimar Ahmed Kemalettin
Evkaf Apartmanı Mimar Ahmed Kemalettin

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne uyum kapsamında çıkarılan  Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle lağvedilen Devlet Tiyatroları ve Devlet Opera ve Balesi tüm mal  varlıklarıyla birlikte Cumhurbaşkanlığına devredildi.