Bilal Kayabay Yazıları

AKLEN ŞERİAT KESİLMEZ (MİŞ)

Allah, kitabında, yüzlerce kez niye “Aklınızı kullanın” diyor… Bu zibidiler de “Aklen şeriat kesilmez”  diyor. Al aklını koy çuvala salla salla vur duvara. Akla ne gerek var. Bu nasıl bir kepazeliktir ey kendini Müslüman – insan sanan dangalak. Kâfirlik – Müslümanlık insana özgü bir şeydir. İnsan olamadan nasıl Müslüman olacaksın, mahluk.

“Aklını kullanmayanın üstüne pislik yağdırırım.Yeryüzünde hareket eden canlıların en sefili aklını kullanmayanlardır” diyen, Allah. “Aklen şeriat kesilmez; aslolan şeriattır” diyen zındık pezo kimdir.

Aklı bir kenara bırakıp şeriata, yani şeyhe sorgusuz sualsiz tapacaksın. Çünkü şeyh, şeriattır. Akıl, dersen, şeyh denen pezevenk nasıl köşe tutacaktır.

Aklı, yani Allah’ı bir yana bırakacak; şeriata, yani şeyh ne diyor ona bakacaksın. Allah belanızı versin. Yüz yıllardır yenilen herze budur. Sonuç da görüldüğü gibi tam anlamıyla kanlı bir kepazelik ve sefalettir.