EFKÂR-I UMUMİYEYE SAADETLE

Bahtiyar ol Türkiye’m, yeni bir “Milli Günün” olduğunu saadetle ilan ederiz.

Bundan böyle ders kitaplarına yaldızlı harflerle yazılacak. Her yıl, ülkenin her yerinde, açık kapalı alanlarına kurulacak altın sırma örtülü masalarda, yediden yetmişe herkes, büyük bir coşkuyla “PAPAZ KAÇTI” oynanacaktır. Bu arada, memleketin bütün minarelerinden sâla sesi yükselecektir.

Kutlama hazırlıklarına tez elden başlanacak, papaz kaçtı bilmeyenler, “EĞİT- DONAT” programına alınacaktır.

Günün mânâ ve ehemmiyetine binaen programı, bizzat, maharetli ve dirayetli İçişleri Bakanı deruhte edecektir.