CHP Grup Yönetim Kurulu, ezanın Türkçe okunmasını isteyen Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’u kesin ihraç istemiyle disipline verdi.

CHP Grup Yönetimi adına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

,”Toplantıda, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz’ın; CHP Tüzüğü ve Grup İç Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca ‘kesin çıkarma cezası’ ile ‘önlemli olarak’ cezalandırılması önerisiyle Grup Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da ezanın Türkçe okunmasına karşı çıkarak,  “Bu tür tartışmaları asla doğru bulmam. CHP olarak bu tür konuların tartışılmasında hassasız. Ne ben ne de arkadaşlarım bunu doğru bulmaz. Halkın bu kadar sorunu varken ezan tartışmasının açılmasını ise hiç doğru bulmam. Ki şunu da unutmamak gerekir, 16 Nisan 1950 tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülen ezanın Arapça okunabilmesine ilişkin yasa teklifine CHP grubu olumlu oy vermiştir.” dedi.

CHP Genel Başkanı ve Grup Yönetim Kurulu bu açıklamalarıyla 1932 yılının hatta Osmanlı’nın son döneminin gerisinde yer almayı başarmışlar ve TBMM Genel Kurulu’nun 16 Nisan 1950 yılındaki almış olduğu karara sığınmışlardır.

Ezan Hz. Muhammed zamanında Müslümanlara çağırmak için ihtiyaçtan ortaya çıkan bir metindir. Hiçbir ruhani ve ilahi özelliği yoktur. Bir ibadet değil sadece çağrıdır. Osmanlı zamanında da ezanın ve dinin Türkçeleşmesi tartışılmış, Ali Suavi gibi aydınlar camilerde Türkçe hutbe okumuş, 1885 yılında Şehzadebaşında Türkçe ezan okunmuş, Ziya Gökalp ve Mehmet Akif gibi aydınlar kuranın manasının önemine vurgu yapmış, Meşrutiyet sonrası Türkçe namaza bile teşebbüs edilmiş fakat halkın hazır olmdığı düşünülerek vazgeçilmiş fakat kuranın Türkçesi yayınlanmıştır.

Aralık 1931’de, Mustafa Kemal Atatürk’ün cumhurbaşkanlığı ve İsmet İnönü’nün başbakanlığı döneminde dokuz hafız, Dolmabahçe Sarayı’nda ezanın ve hutbenin Türkçeleştirilmesi çalışmalarına başladı.

Kur’an’ın Türkçe tercümesi ilk kez 22 Ocak 1932 tarihinde İstanbul’da, Yerebatan Camii’nde Hafız Yaşar Okur tarafından okundu.

Bundan 8 gün sonra, 30 Ocak 1932 tarihinde ise ilk Türkçe ezan, Hafız Rıfat Bey tarafından Fatih Camii’nde okundu. 3 Şubat 1932 tarihine denk gelen Kadir Gecesi’nde de, Ayasofya Camii’nde Türkçe Kuran, tekbir ve kamet okundu.

18 Temmuz 1932 tarihinde Diyanet İşleri Riyaseti, ezanın Türkçe okunmasına karar verdi. Takip eden günlerde, yurdun her yerindeki Evkaf Müdürlüklerine Türkçe ezan metni gönderildi

1950 Türkiye genel seçimleri sonrasında, Demokrat Parti, Türkçe ezan ile ilgili olarak çalışmalara başladı.

16 Haziran 1950 Demokrat Parti’nin ezanın Arapça okunması önerisi  TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşmıştır.

Çıkarılan yasayla Türkçe ezan yasaklanmamış, ezan dili serbest bırakılmıştır.

ÜÇ SORU:

1) AKP tarafından demokrasimize ağır darbeler indirilirken bir dönemde bu istek CHP’li iki milletvekili tarafından TBMM’ne neden getirilmiştir?

2) CHP Grup Yönetimi bu haklı isteğe karşı çıkarak iki milletvekillini neden disipline sevk emiş ve yapay gündem yaratmıştır?

3) CHP Genel Başkanı bu tartışmanın içine taraf tutarak neden  balıklama atlamıştır?