Yazar Aytekin Ertuğrul, 2019 Bütçesinin Anayasa ve Yasalara Aykırı Olduğu Gerekçesiyle Danıştay’da İptal Davası Açtı

Ömer ŞAN

Geçtiğimiz hafta içerisinde TBMM’deki görüşmelerin ardından onaylanan 2019 Mali Yılı Bütçesi, kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, ülke tarihinde bir ilk gerçekleştirildi.

Türkiye’de özellikle 14 Mayıs 1950’den sonra sürekli açık bütçeler yapıldığını ve bu nedenle ülkede çeşitli sıkıntılar yaşandığına dikkat çeken, emekli Albay ve Yazar Dr.Aytekin Ertuğrul, ülke tarihinde bir ilke imza attı.

Geçtiğimiz hafta içerisinde oldukça sert tartışmaların yaşandığı TBMM’deki Bütçe görüşmelerinin ardından kabul edilen 2019 Mali Yılı Bütçesi’nin, 81 milyar TL açık olarak hazırlandığını kaydeden Ertuğrul, Danıştay 10. Dairesinde ‘iptal’ davası açtı.

Türkiye’de ilk kez ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Bütçesi’ hazırlandığını, 81 milyar Lira açık olarak TBMM’ye sunulduğuna dikkat çeken Ertuğrul, “2019 Mali Yılı Bütçe Kanunun teklifinin, özlük haklar, tedavi ve cenaze giderleri dışında kalan tüm harcamaların geri çekilmesi ile 2019 Mali Yılı Bütçesinin, Denk olarak hazırlanmasının sağlanması için önce yürütmenin durdurulması ve sonra da 81 Milyar açık olan 2019 Yılı Bütçesinin iptaline karar verilmesini” talep etti.

Söz konusu teklifin bu halini 29 Ekim 2018’de öğrendiğini ve süresi içerisinde dava açtığını vurgulayan Ertuğrul, Maliye Bakanlığı aleyhine, Danıştay 10.Dairesine açtığı, ‘2018/5370 Nolu’ davanın dilekçesinde ayrıca, bu konuda Maliye Bakanlığı ile Maliye Bakanı Berat Albayrak’a hitaben 2 ayrı mektup yazdığını da vurguladı.

Başvurusunda, Türkiye Cumhuriyeti Bütçelerinin açık yapılmasının Anayasa ve Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 2.Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün direktifleri ile yasaklandığını belirten Ertuğrul, “Açık bütçe ve enflasyonun, insanların ceplerinden paralarının, sofrasından yiyecek ve içeceklerinin alınması uygulaması olduğundan Anayasaya, hukuka ve insan haklarına aykırı olduğu açıktır” dedi.

Ertuğrul, dava dilekçesinde ayrıca, “Bu dava  hiçbir şekilde TC Hükümetinin aleyhinde düşüncelerle açılmamıştır.  14 Mayıs 1950 tarihinden bu yana Cumhuriyetimizi yıkma hareketlerinin ağırlık merkezini teşkil eden açık bütçe ve enflasyona son verilmesini sağlamak amacına yöneliktir. Ayrıca Maliye Bakanlığımızın açtığı enflasyonu yenme ve yok etme kampanyasına da bir destektir” ifadelerine de yer verdi.

Dava dilekçesinde, “Türk milleti, 14 Mayıs 1950’den bu yana açık bütçe batağında yaşamaktadır” diyen Ertuğrul, “Türk milletinin bir ferdi olan herkes bu bataklıktan kurtarılmasını beklemektedir. Türk milletinin hiçbir ferdi, ‘zamlar iyidir bu böyle devam etsin’ dememektedir. Aksine zamlar bizi yok etmektedirler. Bu zamların asıl kaynağı Açık Bütçelerdir. Açık Bütçelere karşı oluşan milli reaksiyonlar polisle, biber gazı ile devletimizi savunma maskesi takılarak, devlet ve milletin sürekli savaşına dönüşmüş görüntüsü vermektedir. Bu baskılardan Türk milleti harap ve bitap düşmüştür. Dava konusu 2019 Mali Yılı Bütçesinin çıkarılması ve uygulanması halinde 2019 yılı, 2018 ve ardı yıllarda yaşadıklarımızı mumla arayacağımız bir yıl olacak ve ayrıca telafisi mümkün olmayacak sonuçların doğmasına yol açacaktır” dedi.

Bütçe Oranlaması!

Başvurusunun ‘hukuki deliller’ kısmına ise Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile Bütçe Tasarısını koyan Ertuğrul, “2002’de Bütçemizin büyüklüğü 100 milyar YTL idi. Her yıl % 6 kalkınsak dahi bu sene bütçe büyüklüğümüz, yani gider bütçemizin büyüklüğü 100+17×6 =202 milyar YTL olabilir. Buna göre 2019 Mali Yılı Bütçesinin büyüklüğü ise 1028 milyar YTL’dir. Paramızın bu kadar sulandırılmasına Türk insanı ve Türkiye Cumhuriyeti dayanamaz! Bilim insanlarımız ve siyasetçilerimizin de belirttikleri gibi fakru zarurete sürüklenir, dağılır ve yıkılır. Bu düşüncelerimiz ve saptamalarımız Türk milleti adına karar verecek yüce mahkemenizin takdirlerine sunulur” ifadelerini kullandı.

Ertuğrul, Danıştay 10.Dairesinde geçen hafta içerisinde açtığı davanın ‘sonuç ve istem’ kısmında ise, “Davanın acilliği ve önemi nedeniyle, davalı bakanlığın savunması alınmadan yürütmenin durdurulmasını ve söz konusu idari işlemin, yargılama sonunda iptalini” talep etti.