Bilgi sahibi olmadan, fikir sahibi olanların ülkesidir, Türkiye.‎ Gerçekler bütün çıplaklığı ile orta yerde dururken birileri hâlâ “Köylü – Şehirli” ‎tartışması yapıyor.

Köylülük – Şehirlilik ayrışımı, fiziksel değil; kimyasaldır. Yani, köyde yaşayanları, ‎‎”köylü”; şehirde yaşayanları, “şehirli” sayamazsınız. Hem, yerleşim yerlerini neye, ‎hangi ölçüye göre köy – kent diye ayıracaksınız. Adana’yı, Ankara’yı, İstanbul’u ‎vesaire vesaire… şehir; oralarda yaşayanları şehirli mi sanıyorsunuz.Kentli olmanın evrensel ölçütleri vardır. Şu, ‎şehirde yaşayanların kaçta kaçı o ölçütlere uygun yaşamaktadır. Milyonluk yığınların kaçı sinemaya, tiyatro, baleye, operaya, müzikli-yemekli bir mekana gidiyor, ailecek. Yatırlar, camiler, içinde neyin yattığı bilinmeyen mezarlar, dergâhlar, tekkeler dolup dolup taşıyor, şehir dediğiniz yerlerde. Kaçı, her gün tanık oldukları çarpıklıkları, çelişkileri sorguluyor, yargılıyor.‎

Şimdilerde üç beş haneli yerleşim yerlerine de dikildiği için esprisini yitirdi ama bir zamanlar, Anadolu insanı şehirler için “Minareli Köy” sıfatını yakıştırmıştı.‎

Köylülük – Şehirlilik, bir anlayış, bir düşüne, bir duruş yani bir kafa meselesidir.‎Çevrenize bakmasını bilirseniz, yedi göbekten, şehir dediğiniz yerlerde yaşayan

milyonlarca “köylü”; köyde yaşayanların da “şehirli” olduğunu görürsünüz.‎ Kanıtı da yıllardır memleketin başına çöreklenmiş mevcut yönetimdir. ‎

‎”Köylü” bir türlü, ümmetlikten, milletliğe; kulluktan, bireyliğe, birilerinin kıçına kıl ‎olmaktan, diken olmaya geçemeyen; geçmemekte direnen kuru kalabalıktır.

Yaşanan coğrafya parçasıyla uzak yakın bir ilişkisi yoktur. Kafa sorunudur kafa…

Çocukluğumda, ilk gençlik yıllarımda köyde kimileri akıllarına beni kınamak için; az sayıda bazıları da beğenisini ifade etmek için “Şuna bak, şeherli” derlerdi.

Yüz ifadelerinden, ses tonlarından anlardım, kimlerin olumsuz, kimin olumlu söz söylediğini. Çoğunluktan farklıydım çünkü.

Bu toplumun çoğunluğunun “köylü” olduğu gerçeğini bilip ona göre bir çare aranmalıdır. Bakın, bütün partiler, “köylü kafasına” yönelik nutuklar atıyorlar.

O nedenle sabah geç olacak bu memlekette.