“Çıkmış üzengiden, ayağı yok mu?
Kan sızar, şâk olmuş, dudağı yok mu?
Gider, böyle gider, dahi gider
bu âteş yolların durağı yok mu?
Bu yol orda biten yoldur.
«Türabolmak ne müşküldür…»
Çekin ki körükleri
ocağa girdi demir.”

Nazım Hikmet

Sözlükler, “bir hedefe varmak için aşılması gereken mesafe” diye tanımlıyor yolu.
Yola girmek kolaydır. Ne kadar uzun ve zorlu olursa olsun, her yol bir adımla başlar.
Yolcu Haber dedik! İlk adımı attık, yoldayız artık. Ama adım atmanın kolay, yolculuğu sürdürmenin zor olduğunun bilincindeyiz.
“Yollar gide gide biter” der Sebahattin Ali. Bu ne kadar doğruysa, yollar bittiği yerde başlar demek de o kadar doğrudur. Bizim yolumuz, yolculuğumuz bitti denilen yerde başlayan yol ve yolculuk olacak.
Yollar ne tekindir, ne de tek tip. Tekin değildir; yolda yolcunun başına ne geleceğini, neler yaşayacağını kimse bilemez. Tek tip değildir; kimi yollar dikenlikler , sarp kayalıklar, uçurumlar içinden geçer. Kimi yollar da düz ovalar ve yeşillikler içinden… Düz ovalardan ve yeşillikler içinden geçen yoldan kastımız, güce ve güçlüye sırtını dayamak ve zahmetsizce kısa yoldan kişisel şan, şöhret, zenginlik ve servet elde etme peşinde olmaktır. Dikenlikler, sarp kayalıklar, uçurumlar ve engebeler içinden geçen yoldan kastımız da, güç ve güçlüye boyun eğmeden; zorlukları, sıkıntıları acıları göğüsleyerek insanlığın mutluluğu ve yüceliği için mücadele etmektir.
Her yolcunun, yolda bu iki yol seçeneğini işaret eden bir yol ayrımına gelmesi kaçınılmazdır. Bu sapakta verilecek karar çok önemlidir. Kolayını seçip, şan, şöhret, zenginlik ve servete kavuşarak alçalmak da var. Zoru seçip insanlığın gönlünde taht kurmak da!
Tercih ve karar yolcunundur.

Yolcu Haber olarak, bizim tercihimiz zor olandır.
Bu yolda, yılan, çıyan, aslan, kaplan, sırtlanlarla boğuşmayı, kar, boran, tipi, fırtınaları göğüslemeyi göze aldık.
Artık, gördüğümüz, duyduğumuz, güzellikleri, çirkinlikleri, zorlukları, kolaylıkları hayatın kendisini, ucu kime dokunur, kimi rahatsız eder kaygısı taşımadan; gözlemlerimizi, gözleme dayalı yorumlarımız ve gerçekleri Yolcu Haber’de paylaşacağız sizlerle…
Bundan sonra, Yolcu Haber’de bana ayrılan bu sütunda görüşmek dileği ile…
Herkese kendi yolunda iyi yolculuklar….