14484906_1127500197328708_8431048045123598933_nRTE ve onun kurduğu hükümet ABD ile kavga ediyormuş gibi davranarak militarist bir taraftar edinerek ABD’nin büyük projesini uyguluyorlar. Yeni Turancılık son limanları olmuştur. Turancılık kullanılarak 3. Dünya bunalım süreci çeşitli savaşlarla sonlandırılmak isteniyor. Emperyalizmin tecrübesi dahilinde olan ise vermeden kazanamayacağı gerçeği. Diğer iki bunalım sürecinde de küçülerek kendisinin varlığını sürdürebilmiştir. Örneğin 2. Bunalım sürecinde  Batı Avrupa’nın kopmasından korkarken hiç aklında olmayan Doğu Avrupa ülkelerinin bağımsızlıklarını ilan etmeleri hayal kırıklığı yaşatmıştı. İşte bu tecrübe bütün önlemleri almasını sağlıyor.

Yolcu Haber