tek_1500a1

AKP iktidarı, Meclis’e getirmeye hazırlandığı Üretim Reform Paketi Tasarısı ile 750 bin ailenin geçimini sağlayan ve 600 milyon dolar değer yaratan zeytinlikleri talana açmaya hazırlanıyor:

CHP PM Üyesi Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, “İktidar, Meclis’e getirmeye hazırlandığı Üretim Reform Paketi Tasarısı ile 750 bin ailenin geçimini sağlayan ve 600 milyon dolar değer yaratan zeytinlikleri talana açmaya hazırlanıyor.” dedi.

Sarıbal, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, AK Parti iktidarının 2002’den beri politikalarını rant üzerinden yürüttüğünü öne sürerek, “Zeytinlikleri ranta açmak, alanları yok etme çabaları hep devam etti. Zeytinliklerin ölüm fermanı Meclis’e geliyor.” ifadesini kullandı.

CHP’li Sarıbal, iktidarın, Meclis’e getirmeye hazırlandığı Üretim Reform Paketi Tasarısı ile 750 bin ailenin geçimini sağlayan ve 600 milyon dolar değer yaratan zeytinlikleri talana açmaya hazırlandığını iddia etti.

“Mevcut haliyle kabul edilmesi halinde milyonlarca zeytin ağacının katledilmesine yol açacak değişiklik, 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunun 20. maddesinde yapılmak isteniyor.

İKİYÜZ LİRAYI VEREN ZEYTİN AĞAÇLARINI KATLEDEBİLECEK

Üretim Reform Paketi Kanun Tasarısı Taslağı’nda Zeytincilik Kanunu’nun 20. maddesinin birinci fıkrası şu hale getiriliyor:

“Zeytinlik sahaları içinde zeytinyağı fabrikası hariç zeytinliklerin vegatatif ve generatif gelişmesine mani olacak tesis yapılamaz ve işletilemez. Ancak, Bakanlıklarca alınacak kamu yararı kararı gereğince yapılacak yatırımlar kapsamında zeytinlik sahaları içinde kurulacak tesisler bu hükümden müstesnadır. Bu durumda, yatırımın yapıldığı alan içinde bulunan zeytin ağacının iki katı kadar zeytin ağacının, Bakanlık tarafından gösterilecek yere dikilmesi zorunludur. Bu yükümlülüğe aykırı hareket edenlere, dikilmesi zorunlu ağaç başına ikiyüz Türk Lirası idari para cezası uygulanır.”

Yani kamu yararı görülmesi halinde zeytinliklerde yapılaşmaya, petrol, doğalgaz ve diğer enerji işletmelerine, altyapı ve üst yapı faaliyetlerine, konut ve AVM inşaatlarına, madenlere ve nükleer santral projelerine izin verilebilecektir. Bunun karşılığında katledilen zeytin ağacının iki katı kadar zeytin ağacı Bakanlık tarafından gösterilen başka bir yere dikilecek; aksi halde ağaç başına ikiyüz lira para cezası ödenecektir.

Öte yandan tasarıda zeytin alanları için bırakılan 3 kilometrelik tampon kuşaktan vazgeçilmiştir. Kirletici tesisler kurmak da artık mümkün olabilecektir. Zeytincilik kanunundaki “zeytincilik sahaları daraltılamaz” ifadesi de taslakta atılmıştır. Yani zeytincilik alanları daraltılabilecektir. dedi.

İktidarın 160 bin ton olan zeytinyağı üretimini 2023’te 800 bin tona çıkarmayı hedeflediğini vurgulayan Sarıbal, “En fazla kar getiren herhangi bir yatırım bile, zeytinin toplam getirisinden daha fazla para kazandırmaz.” diye konuştu.

Orhan Sarıbal, başta İspanya olmak üzere, dünya zeytin üretiminde ilk sıralarda olan ülkelerin, zeytin alanlarının tümümü koruma altına aldığını ve o alanlar üzerinde işletme yapmanın mümkün olmadığını söyledi.