CHP İnsan ve Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok, 6745 sayılı kanunun 80. maddesinin CHP tarafından Anayasa Mahkemesi’ne götürülmesine ilişkin TBMM’de basın açıklaması gerçekleştirdi.

Çevre örgütlerinin de katıldığı basın açıklamasında Altıok şunları söyledi:

7 Eylül 2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6745 sayılı kanun, toplumun ve hukukun kabul edemeyeceği yetkilerin ve yatırımların önünü açıyor. İçinde 30’dan fazla kanun değişikliğinin de olduğu, bir anlamda torbadan da öte bohça kanun ile Bakanlar Kurulu’na hukuktan, doğadan, halktan ve bakanlıklardan üstün yetkiler veriyor. 80. maddede yer alan dördüncü fıkra, Bakanlar Kurulu’nu bakanlıkların yürütmesi dahilinde olan izinlere dair yetki ve meclisin yasal düzenleme yetkisi ile donatıyor. Bu şekilde bakanlıkların yürütme yetkisine, Meclis’in yasama yetkisine el koymasının yolunu açıyor.

Hükümetin kamunun denetleme ve yaptırım görevlerini işlevsiz hale getirerek yaşattığı bugünkü değişim 6745 sayılılı kanun ile bir üst boyuta taşınıyor. Bugün halktan alınan dolaylı vergiler teşvik adı altında özel sektöre dağıtılırken, teşvikler listesine 6745 sayılı kanunun kapsadığı projeler de ekleniyor. Verilen teşvikler, bakanlıklara rağmen çıkartılan izinler ve TBMM’ye rağmen yasal düzenleme ile Bakanlar Kurulu bir nevi başkanlık sistemi hayaliyle donatılıyor.

Bugün benzer politikalarla köprüler, yollar ve nükleer santral yapılıyor. 6745 sayılı kanunun ise mali teşvikler, idari kolaylıklar, yasal istisnalar ile toplumun ihtiyacı olmayan, almasa da ödemek zorunda olduğu ürün ve yatırımların önünü açmak, sınırsız ve sorumsuz bir biçimde doğa kıyımı gerçekleştirmek için düzenlediğini kamuoyu çok iyi biliyor. Bir anlamda imkansız yatırımlara destek sağlamanın kılıfı olan bu kanun, açık bir şekilde halktan, hukuktan ve doğadan üstün bir yapı ile demokrasimizi, doğamızı, yaşam alanlarımızı ve yarınlarımızı tehdit ediyor.

Türkiye’nin yarınlarının ucu sonu belirsiz proje ve teşviklerle yok edilmesine, bu uğurda Bakanlar Kurulu’na yasama ve yürütme üstünde bir yetki verilmesine seyirci kalmayacağız. Ülkemizin çıkarları, kuşun, ağacın, böceğin hakkı tüm denetim süreçlerinden muaf, sınırsız yetkilerle donatılmış projelerin sahiplerinin çıkarlarından daha önemlidir. Bu çerçevede “6745 Sayılı Yatırımların Proje Bazlı Desteklenmesi ile ilgili Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 80. maddesinin iptali için bugün Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulunduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz.