Bir yamyamlık düzenidir kapitalizm. Ne mala doyar ne kana nede cana.. Hele hele emperyalist hegemonyacı politikasıyla bizim gibi ülkelerde daha bir vahşet halindedir.. Çünkü İslami coğrafyada dinin en bağnaz yanını kullanarak aşağıdan yukarıya kendi yandaşını yaratıp devlete kolay çöreklenerek biatçı kültür sayesinde kendisinden olmayan her şeyi yok ederek kalıcılaşmış bir iktidar hegemonyasını amaçlar… Bu nedenle laikliği yok eder, hukuku lağveder sendikal haklara saldırır, demokrasiyi bir takiye aracı olarak kullanmak en marifetli sanatlarıdır.. Çıkarları için çevreyi ve doğayı tahrip etmekten hiç kaçınmazlar… Kısacası şairin dediği gibi /Sana düşman ,bana düşman. Vatan ki onların anası, onlar vatana düşman/Lakin buda bir gerçektir ki her karanlık baskıcı otoriter sistem bir gün kendi alternatifini yaratır…Varolmak için direnmek ve değiştirmek lazım…