Hüseyin Esentürk İşkence yöntemlerine baktığımızda; Sistemli ağır askeri eğitim adı altında,alçak sürünmekten, ayı yürüyüşüne, ördek yürüyüşüne, sürekli koşturmaya ve bunları yapamayanları dövmeye kadar; Bir kitabı noktasına virgülüne kadar ezberletmeye kadar, İnançlarına ve düşüncelerine uymayan inanç ve düşünceleri dikte edip kabul ettirmeye kadar,aşağılamaya, hakarete kadar bir sürü işkence yöntemi üretilmiştir. Ülkenin bütün cezaevlerinde, emniyet müdürlüklerinde, karakollarında, köylerinde, dağ başlarında uygulanan vahşi işkence yöntemleri saymakla bitirilemez. “Fiziksel işkence; en yaygın bilinen ve kullanılan işkence çeşididir. Kurbana acı ve azap vererek sonuç almayı hedefler. Aslında fiziksel işkence yöntemleri ile diğer işkence yöntemleri birbirini tamamlayarak birbirine karışmıştır ancak yinede fiziksel işkence uygulamalarını sınırlıda olsa şu şekilde sıralayabiliriz.

1. Göz dağlama

2. Cezayir kancası 3. Ağırlaştırılmış diş sökme

4. Falaka, Fiziksel işkencenin en çok uygulandığı uzuv ayaklardır. Çünkü beyne en uzak uzuvdur. Ne yaparsan yap işkencede ölüm olayının gerçekleşmesi zor olan bir uzuvdur. Kesilse, kopsa bile uzun süre hayatta tutulabiliyor.

5. Dövme ve fiziksel taciz

6. Bağlama / bükme

7. Işıkla körleştirme

8. Kaynatarak öldürme

9. Kemik kırma

10. Dağlama

11. Yakma / üzerinde sigara söndürme

12. İğdiş etme

13. Çocuk tecavüzü

14. Boğma (elle)

15. Boğma (suda)

16. Kesme

17. Çirkinleştirme

18. Yaşlılara kötü muamele (fiziksel)

19. Kırbaçlama

20. Deri yüzme

21. Ayak kızartma

22. Ayak kırbaçlama

23. Yemeye zorlama

24. Keçi dili

25. Cinsel sakatlama / zorla sünnet

26. Saç yakma

27. Dizden vurma

28. Kol/parmak koparma ve kırma

29. Mancuerda 30. Oksijensiz bırakma

31. Peine forte et dure

32. Picquet 33. Dipçikle vurma

34. Katran

35. Tecavüz, Ensest ve diğer tür cinsel saldırılar

36. Kafa derisi yüzme

37. Scaphism – Böceklere yedirme

38. Shabak yöntemi – İsrail’in Filistin’li esirlere uyguladığı, kişiyi öne eğik bir sandalyeye bağlayıp kafasına çuval geçirdikten sonra uyumasına izin verilmeyerek yüksek sesle müzik dinletme yöntemi

39. Uykusuz bırakma

40. Yüksek, tiz veya diğer türlü bir rahatsızlığa sahip nitelikte sese maruz bırakma

41. Aç bırakma

42. Filistin askısı ve ters düz her türlü askı ve askıda iken kum torbası ile dövme, askıda iken her türlü işkence yöntemlerini uygulama

43. Gıdıklama

44. Dil kesme

45. Suya sokup çıkarma vb. Bu yöntemleri dahada çoğaltmak mümkün. Psikolojik ve Psikiyatrik işkence; Acı ve azap vermek için psikolojik ve psikiyatrik yöntemleri kullanılır. Etkileri çoğunlukla başkaları tarafından görülmez. Zihinsel, duygusal, ve psikolojik hassasiyetler den yararlanarak kişiye azap vermek ve çökertmek hedeflenir.

Bu işkence yöntemlerini şöyle örnekleyebiliriz;

1. Sahte idam 2. Uzun süreli hücreye kapatılma

3. Şantaj

4. İşkence de dahil, gaddarlık işlemeye zorlanma

5. Cinsel suistimal izlemeye zorlanma

6. Üzerine işenmek veya başka dışkılarla kaplanma

7. İletişim kuramayacak şekilde tutulma

8. Kişinin fobilerinden faydalanmak, mesela örümcek fobisi (araknofobi) olanları örümcek dolu bir odada bırakılma

9. Kapalı alanlarda tutulma

10. Uzun süreli uykusuz bırakılma

11. Sert yüzeylerde uyumaya zorlanma

12. Yapay yöntemlerle tamamen hissizleştirilme (sensory deprivation)

13. Baskı altında dinini inkar etmeye veya küfre zorlanma

14. Irksal taciz

15. Alıkonma şartları

16. Kafa kazıtma (özellikle kadınlarda)

17. Dışlanma

18. Mecburi çalışma, zorla ağır fiziksel işlerde çalıştırma

19. Gizli ensest

20. Aile üyelerine karşı tehdit (şifahi ya da somut)

21. Ayıplama ve umumi aşağılama, çıplak bırakılma.

22. Devamlı bağırılma, şifahi taciz ve alay etme

23. Oda değişikliğiyle oynama

24. Zincire vurulma, kelepçeleme Farmakolojik işkence; İşkenceye uğrayan kişinin üzerinde çeşitli kimyasallar kullanarak sonuç elde etme yöntemidir.

Uygulama yöntemlerini ise şöyle sıralayabiliriz;

1. Psikotropik ilaçların (mesela atropine,R015-4513) ağızdan veya damardan zorla alınımı dayatılabilir.

2. İşkence kurbanları acıya ve iç organlarda hasara yol açan bazı kimyasalları ya da başka türden maddeleri (kırık cam, kaynar su veya sabun gibi) ağızdan yahut damardan almaya mecbur bırakılabilir.

3. Rahatsızlık verici kimyasallar veya başka ürünler kişinin rektumuna ya da vajinasına zerk edilebilir, yahut dış cinsellik organları bunlara maruz bırakılabilir. Hindistan’da, zina suçu işleyen bazı kadınların vajinalarına kırmızı biber sokularak cezalandırıldığı rapor edilmiştir. Afrika savaşlarında da benzer yöntemlerin pek çok kereler kullanılmış olduğu biliniyor.

4. Çok yüksek derişimli asit veya baz çözeltilerini koklatma.

Porno işkence ise; , kurbanı videoya kaydedilen veya başkalarınca seyredilen bir ortamda açık cinsel ilişkiye zorlayarak, soruşturma, cezalandırma yahut tecavüz amaçlı olarak bilinçli fiziksel ve/veya zihinsel acıya maruz bırakma olarak tanımlanabilir. Elektrikle İşkence İşkence veya sorgulamanın modern bir yöntemi vücuda elektrik şokları vermektir. Etkisini güçlendirmek için işkenceciler şokları meme uçları ya da cinsel organlara uygulayabilir, veya elektrodu ağza, anüse ya da vajinaya sokabilirler. Elektrikle işkencede kullanılan aletler pikana, parilla, yalıtılmamış kablolar, tıbbî mengeneler ve elle çalışan elektrikli aletleri içerir. İnfaz Yöntemleri ve İdam Cezası Büyük derecede acı veren ya da sakatlayan ya da bu ihtimalleri barındıran tüm idam yöntemleri işkence olarak görülür ve idam cezasını onaylayanlar tarafından birçok kişi tarafından kabul edilemez. bunların bir kısmı kısa süreli olarak uygulandığında ölümcül olmazlar. İdam cezasını geri getirilmesinin sıkça tartışıldığı bu günlerde idam cezasınında bir işkence türü olduğunu hatırlatarak infaz yöntemlerini paylaşmak istiyorum.

1. Yakarak öldürmek

2. Dövmek

3. Kafa kesmek

4. Kan kaybından öldürmek

5. Haşlayarak öldürmek

6. Canlı gömmek

7. Pirinç Boğa’da kızartmak

8. Çarmıha germek

9. Ezmek

10. Kasıtlı olarak bir hastalık bulaştırmak

11. Bağırsaklarını çıkarmak

12. Parçalara ayırmak

13. Boğmak

14. Canlı olarak yedirmek (ör. vahşi hayvanlara)

15. Elektrikli sandalye ile öldürmek

16. Kurşuna dizmek

17. Hayvan derisine sarmak

18. Zorla intihar 19. Boğazlamak

20. Gaz odası ile öldürmek

21. Giyotin ile öldürmek

22. Asmak (kısa düşüşle ya da düşüşsüz)

23. Canlı bomba / Canlı kalkan ilk olarak Ballyseedy’de esir tutulan Cumhuriyetçilere karşı İrlanda iç savaşında kullanıldı

24. Kazığa oturtmak

25. İğneyle öldürme (neredeyse acısız olduğu kabul edilir ancak anestezi ilaçları kurbanı bilinçsiz tutmayı başaramazsa son derece acı vericidir; (John Wayne Gacy olayında olduğu gibi)

26. Ling che

27. Zehirlemek

28. Testere ile kesmek

29. Dikenli fıçı

30. Recm Ayrıca işkenceye karşı mücadele eden örgütler, izleme ve önleme kuruluşları, başvuru yerleri, vb konular ayrı bir çalışma konusu olabilir.

Tekrar etmek istiyorum. İşkence kim tarafından kime karşı yapılırsa yapılsın bir insanlık suçudur. İnsanlığa karşı işlenen suçlarda zaman aşımı olmaz. Bu anlamda açtığımız işkence ve kötü muamele davalarını zaman aşımı gerekçesi ile düşürenlerin peşini bırakmayacağız.

Kaynakça:

Vikipedia Özgür Ansiklopedi,

Genelkurmay belgeleri