CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TBMM Genel Kurulu’nda 2017 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı üzerine yaptığı konuşmada, “OHAL uygulamalarıyla Türkiye bir karşı darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. OHAL sonrasını 12 madde ile özetlemek isterim” dedi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun 12 maddede özetlediği Karşı Darbe Sonucu şöyle: 

1. OHAL kararnameleriyle TBMM devre dışı bırakılmış, iradesi açıkça istismar edilmiştir. Buna başta TBMM Başkanı göz yummuş, uyarı dahi yapma gereği duymamıştır…
2. Bu süreçte “kolektif suç” yaratılmış, açıkça evrensel hukuk kuralları çiğnenmiş, Türkiye’nin itibarı ile oynanmıştır.
3. OHAL ile muhalif medya susturulmak istenmiş, gazeteler televizyonlar, radyolar kapatılmış, hapishanelerinde 146 gazeteci ile Türkiye dünyada kara listeye alınmıştır…
4. 12 Eylül döneminde Kenan Evren ve arkadaşlarının dahi aklına gelmeyen, cesaret edemedikleri hukuk dışı uygulamalara başvurulmuştur.
5. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez, Hükümet, BM’e başvurarak, OHAL uygulaması ile “adil yargılamayı” rafa kaldırdığını, “tutulanlara insanca davranmayacağını” yani işkence yapacağını, bütün dünyaya resmen duyurmuştur.
6. Darbe girişiminde bulunanlarla mücadele hukuk zemininden çıkmış, mücadele, adeta bir kişinin kin ve öfke nöbetlerine teslim edilmiştir.
7. İş dünyası, sivil toplum örgütleri, sendikalar konuşamaz noktaya getirilmiş, dünyada karşı darbe algısı giderek güçlenir hale gelmiştir.
8. Bilim üretim alanı olan üniversiteler susturulmuş, darbe girişimiyle hiçbir ilgisi olmayan yüzlerce akademisyen ya hapse atılmış ya da görevlerine son verilmiştir.
9. Yaratılan atmosfer nedeniyle suçlu suçsuz demeden, araştırmadan hâkim, her önüne geleni tutuklamıştır. Çünkü tutuklamasa FETÖ terör örgütü ile irtibatlandrılacağı endişesine kapılmıştır. Üzülerek ifade edeyim ki, bu endişe Anayasa Mahkemesinde de açıkça görülmüştür.
10. Şu anda Türkiye’de hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur. Herkes her an tutuklanabilir, gözaltına alınabilir, mal varlıklarına el konulabilir…
11. Türkiye şu anda bir hukuk devleti olmaktan çıkmıştır. Hukukun üstünlüğü kuralı çalışmamaktadır. Açıkça söylemek gerekirse, Türkiye bir istihbarat devletine dönüşmüştür.
12. Güçler ayrılığı ilkesi fiilen çalışmamaktadır. Devlette ve sağlıklı bir demokraside olması gereken denge ve denetleme ağı çalışmamaktadır. Yetkilerin tek elde toplanması gerçeği, Türkiye’ye ve demokrasisine ciddi zarar vermektedir.

OHAL uygulamalarıyla Türkiye bir karşı darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. OHAL sonrasını 12 madde ile özetlemek isterim:

1 – OHAL kararnameleriyle TBMM devre dışı bırakılmış iradesi istismar edilmiştir
2 – Bu süreçte kolektif suç yaratılmış evrensel hukuk kuralları ihlal edilmiştir.
3 – OHAL ile muhalif medya susturulmak istenmiştir.
4 – 12 Eylül döneminde Evren ve arkadaşlarının aklına gelemeyen cesaret edemedikleri hukuk dışı uygulamaya başvurulmuştur.
5 – İlk kez hükmet BM’ye başvurarak işkence yapacağını duyurmuştur
6 – Mücadele hukuk çerçevesinde çıkarılmıştır.
7- İş dünyası sendikalar konuşamaz noktaya getirilmiştir.
8 – Bilim üretim alanı olan üniversiteler susturulmuştur.
9 – Yaratılan atmosfer nedeniyle suçlu suçsuz demeden hakim her önüne geleni tutuklamıştır.
10 –Şu anda Türkiye’de hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur
11 – Türkiye şu anda bir hukuk devleti olmaktan çıkmıştır
12 – Güçler ayrılığı ilkesi fiilen çalışmamaktadır.