İstanbul9. İdare Mahkemesi “Din derslerine katılmamayı tercih etmenin en tabii hak” olduğuna karar verdi.

Çocuklarının zorunlu din dersinden muaf tutulmasını isteyen bir aile açtığı davayı kazandı. İstanbul 9. İdare Mahkemesi dava kararında, ebeveynlerin, çocuklarının “din derslerine katılmalarının tamamen isteğe bağlı hale getirilerek, din derslerine katılmamayı tercih edebilecekleri en tabii haklarıdır” dedi.