Hüseyin Esentürk

 
Türkü söylemek için, davulla zurnayla halay çekmek için, alkışlarla, zılgıtlarla, düğünlerle, halaylarla yaşamak ve yaşatmak için #Hayır diyoruz.
Beyaz kefen değil, beyaz gelinlik giymek ve giydirmek için #Hayır diyoruz.
Gözyaşının, katliamının meşhur olduğu değil, üzümünün, elmasının, güler yüzünün, mutluluğunun meşhur olduğu bir ülke için #Hayır diyoruz.
Açlığının, yoksulluğunun, cehaletinin meşhur olduğu değil, İnsanların, çocukların doyup güldüğü, eğlendiği bir ülke için #Hayır diyoruz.
Bilimin, özgürlüğün, adaletin hâkim olduğu bir ülke için,
Dağlarında çiçeklerinin renk renk açtığı, derelerinin özgür aktığı, kuşlarının özgür uçtuğu bir ülke için,
Kadınların öldürülmediği, çocukların tacize tecavüze uğramadığı bir ülke için,
Köylerinin, şehirlerinin bombalanmadığı, savaşın olmadığı, insanların ölüp öldürmediği bir ülke için #Hayır diyoruz.
Cebimize, soframıza, geleceğimize dadanan hırsızları kovmak için #Hayır diyoruz.
Zulme, zorbalığa, diktatörlüğe, yolsuzluğa, hukuksuzluğa karşı olduğumuz için #Hayır diyoruz.
Unutmadık kaldığımız yeri.
Daha yaşanacak aşklarımız verilecek kavgamız var. Dokunamadığımız insanlar, uğramadığımız mekânlar var.
Eşitliği, özgürlüğü, adaleti, kardeşliği, barışı anlatamadık daha. Irkçılığı, gericiliği, şovenizmi anlatamadık.
Hala dostlarımız, kardeşlerimiz, komşularımız vurulduğu için kanayan yaralarımız, analar, çocuklar ağladığı için dökülen gözyaşlarımız var.
Hala aranacak kayıplarımız, bulunacak kardeşlerimiz, yakınlarımız, yolu gözlenecek yiğitlerimiz var. Açılacak gömütlerimiz var.
Hala bu yangını söndürmek için taşıyacağımız sular, bu yaraları iyileştirmek için süreceğimiz merhemler var.
Okullarda verecek derslerimiz, hastanelerde iyileştirecek hastalarımız, fabrikada dökeceğimiz alınterimiz, madenlerden çıkaracağımız cevherler var.
Grevlerimiz, direnişlerimiz var. Yenilecek bir kapitalist emperyalist sistem var.
Azığımızı paylaşacağımız yol arkadaşları, sarıp sarmalıyıp bağrımıza bastığımız, ellerini avuçlarımızda ısıttığımız, öpimde geçsin diyeceğimiz çocuklarımız var.
Hala sahip çıkacağımız dereler, çaylar, ormanlar, ağaçlar var. Hatırlatacağımız tarih ve mirasları var.
Daha yaşanacak baharlarımız, atacak kahkahalarımız, edeceğimiz dost sohbetlerimiz var.
Son sözümüzü söylemedik daha. Söyleyecek sözümüz büyütecek umudumuz var.
Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez.
Devrimcilerin kapatmadığı hiçbir hesap kapanmış sayılmaz.
Kapanmamış hesabımız var.
Umudumuzu daha da büyütmek için Devrimciler #Hayır diyor.