Bilim; binlerce kuram(yani teori) içerir.
Bir kuram(yani teori)
ancak kendi postulaları(önermeleri)
elde edilen yeni veriler ışığında
çürütülürse, çürütüldüğünde artık tarihe malolur,
YANLIŞ KURAMLAR KABRİSTANINDAKİ yerini alır.

Ne ki böyle bir şey olmadıysa, olmuyorsa, olmadıkça bu kuram(yani teori) BİLİMSELDİR, BİLİMDİR.

Hele bir de
bulgularımız
ve kuramın(yani teorinin) nesnesi hakkındaki
her yeni veri
kuramı(yani teoriyi) destekliyorsa
biz de insanlar olarak bu kuramın(yani teorinin)  GERÇEK, HAKİKAT ve DOĞRU OLDUĞUNU teyit eder ve kabulleniriz!

Genel Görelilik de Özel Görelilik de
ve Quantum Belirsizliği de
her biri birer kuramdır(yani teoridir)
ve bizim gerçeklik üzerine bilgimizin ufkunu
SADECE genişletmekle kalmamışlardır uygarlık sıçraması yaşamamızı sağlamışlardır.

Şu ana kadar verilerle desteklenmiş hele hele kanıtlanmış hiç bir inanç, din YOK YERYÜZÜNDE! Ama her nedense, her nasılsa yeryüzündeki bütün şarlatanlar bir gıdımcık sorgulamaz ve sadece sorgulamamakla kalmaz bütün hayatın o inançlar üzerinden dizayn edilmesine ses filan da etmez ve yine sadece ses etmemekle kalmaz destekler de! Destekler ve milyonlarca hayatın heba edilmesinin müsebbibi olurlar!

Newton/Einstein; madde ve fizik-evren, Freud; beyin/ruh, Darwin; doğa, canlıların gelişimi, Marx; toplumun, toplum-ürünü-insanın gelişimi konularında bu inceleme nesnelerinin içkin yasallıklarının ANCAK ve ANCAK konularının nesnelerine içerlek sebep/sonuç ilişkisi olduğunu hem görmüş hem de ispatlamış bilim insanlarıdırlar… Bu konularda elde ettiğimiz veriler çoğaldıkça, hassaslaştıkça, keskinleştikçe bilgimiz de elbette daha KESİN OLUYOR. Her birinde başlangıç noktalarından daha ilerideyiz ve hep daha ileriye gideceğiz ne kadar toplumsal direnç, engelleme olursa olsun!

İNSANLIK NEHRİ İLERLEMEK ve BİLGİ OKYANUSUNA KENDİ KATKISINI SUNMAK İÇİN KENDİ YATAĞINI HEP BULMUŞTUR, HER DAİM BULACAKTIR.