HES istemezük dedik evet. Çünkü elektrik üretmek değil burada aslolan….
Bu sahtekarlar elektrik üreteceğiz yalanıyla su havzalarını satılır hale getiriyorlar. Önce dikkat çekmemek için yerli şirketlere satıyorlar. Yarında şirketleri aşırı zarar ettirecekler…. Sonra da gelsin yabancı şirketler…
Şimdi bu sahtekarlığı yapanlar müslüman oluyor, biz istemezük diyenler ise komünist…
Elhamdülüllah ki komünistiz…
Buyurrr…
Kaldı mı bir kelamın…?
Bu birrrrrr…..!

Biz özelleştirmeyi istemezük dedik…
Devlet herkese iş, aş versin dedik… Özelleştirmenin sonucu ülke varlıklarının yabancı tekellerin eline geçmesi demektir dedik. İşçileri örgütledik, fabrikalarınıza sahip çıkın dedik. İşinize sahip çıkmazsanız bu işin sonu açlıktır dedik… Onlarda sahip çıktılar ve AKAPE zihniyeti 12 Eylül faşizmini ilan etti. Bizleri içeri tıkarak özelleştirmenin önünü açan 24 Ocak kararlarını yürürlüğe soktular.
AKAPE 15 yıl içerisinde satmadık kurum bırakmadı. Halk işsiz güçsüz şu an….
Ekonomi uluslararası tekellerin eline geçti. Ülke batmış sayılmasına rağmen birileri hala bu komünistler demekten kendini imtina etmiyor.
Keşke azıcık komünist olma ihtimalin onurunu taşıyabilseniz…
Etti ikiiiiiiii…..!

 

İstemezük dedik yeminle…
Cerattepe’de madeni istemezük dedik.
Dedikte biz ülkemiz kalkınmasın, gelişmesin diye demedik ki…
Önce yaşam dedik. Tüm canlıların yaşaması, doğanın dengesinin bozulmadan ahenk içinde çalışmasını savunduk. Sineğin, böceğin, çeşit çeşit bitkinin, hayvanın yaşamasını savunduk. İklimlerin bozulmaması için söyledik. Söyledik çünkü iktidar çevreyi, doğayı ve insanlığı katlediyordu.
Sonrada hukuk dedik, adalet dedik.
Onlarsa maden dediler.
Madene varmak için her yol mubah dediler. İhaleye fesat karıştırdılar, hukuku askıya aldılar, yetmedi halka cebir yaparak ormanları katlederek ağaç kesmeye başladılar.
Biz yine hukuk dedik.
Onlar her kazanılan davanın peşinden mahkeme heyetini değiştirdiler.
Kendilerini şah, padişah yapan sistemlerinin hukukuna bile saygı göstermediler. Onlarca dava kazanılmasına rağmen ÇED raporlarını değiştire değiştire, yandaş yandaşa destek vere vere, OHAL’e sığınarak orman katliamına başladılar. Biz hala hukuk, adalet diyoruz.
O bize komünist diyor.
Zübbe bir işadamı almış ihaleyi. Mesut Yılmaz’ın adamıydı, şimdi RTE’nin ortağı…
Her türlü ahlaksızlığa karşı çıktığımız içinde adımız komüniste çıkmış…
İstemezük dediğimiz böylesi kokuşmuş ilişkilerdir.
Ülke varlıklarını dünya tekellerine peşkeş çekenler müslüman, biz komünist…
Bu üüçççç…..!