CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, öğrenim gören gençlere internet hizmetinin ücretsiz sağlanmasına dair kanun teklifi verdi. Tanal, “Anayasamızın Sosyal Devlet ilkesi, Eğitim, Öğretim Hakkı ve Ödevi Gençliğin Korunması başlığı ile hüküm altına alınmıştır. Öğrenim gören bireylerimize, internet hizmetinin ücretsiz sağlanmasıyla ve bilimsel çalışmalara katkı sağlayacak internet hizmetine ücretsiz erişmeleriyle, gençlerimizin cehaletten korunması için amaçlanmıştır” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, öğrenim gören gençlerin, ekonomik durumu elvermediği için kendilerini geliştirememesinin önüne geçen bir kanun teklifi verdi. Her öğrencinin olmazsa olmazı internet erişiminin ücretsiz olmasına ilişkin Kanun Teklifi veren Tanal, öğrencileri sevindirecek kanun teklifleri vermeye devam ediyor. Tanal, konuya ilişkin şunları söyledi:

“Anayasamızın 42. Maddesi “Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve Ödevi” başlığı altında ilk paragrafında, “Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.” Amir hükmüne yer vermiş, yine Anayasamızın 58. Maddesinde, “Gençliğin Korunması” başlığıyla, sözü geçen maddenin ikinci fıkrasında, “Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır. Sosyal Devlet ilkesi, Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve Ödevi, Gençliğin Korunması ve Devletin Temel Amaç ve Görevleri gereğince öğrenim gören gençlerimize, çalışmalarında vazgeçilmez kaynak olan internetin, bedelsiz sağlanmalıdır. Gençlerimizin eğitim ve öğretim hayatına katkı sağlamak, cehaletten korunmaları, huzur ve refahları için internet ücretinin ekonomik anlamda kendilerine yük olmaktan kurtarılmasında Kanun Teklifimiz önemli rol oynamaktadır.”