Sadece “namert” kelimesinin sözlük anlamını yayımlıyor ve başka da yorum yapmıyoruz.
Türkçe Sözlük’de Namert: Mert olmayan, alçaklık eden, alçak, korkak, erdemsiz.
Bkz: Ali Püsküllüoğlu, Türkçe Sözlük, s.1283

https://youtu.be/aWFsRFdMamI