Biyokütle enerji santralı kurulması planlanan Büyükorhan’ın Karaağız Mahallesi’nde yapılan incelemede, korunması gereken taşınmaz kültür varlıklarının tespit edildiği ve projenin uygun olmadığı kararına varıldığı belirtildi.

Büyükorhan’a bağlı Karaağız Mahallesi’nde yapılması planlanan biyokütle enerji santralına karşı bölge sakinlerinin eylemi sürerken, santralın yapılacağı yerde korunması gereken taşınmaz kültür varlıkları bulunduğu tespit edildi.
Edinilen bilgiye göre santral yapılmak istenen alanın bitişiğindeki tarihi mezarlık alanına zarar verildiği ve alanın arkeolojik açıdan yerinde incelenmesi için mahalle sakinlerince Avukatları Eralp Atabek aracılığı ile Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne başvuru yapıldı.

Daha sonra Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu uzmanlarının, alanda korunması gereken taşınmaz kültür varlıkları bulunduğunu tespit ettiği belirtildi. Kurul’un bu nedenle, santral projesinin mevzuat kapsamında uygun olmadığı kararına vardığı öğrenildi.

ÇALIŞMA YAPILAMAYACAK…

Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu uzmanları, yapılan çalışmalar sonucunda alanda korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları Tümülüs, antik yol ve mezarlık alanı tespit ederken, Kurul’un, ilk gündeminde görüşülerek karara bağlanana kadar geçecek süre dâhilinde, proje kapsamında bölgede herhangi bir çalışma yapılmaması konusunda görüş bildirdiği ifade edildi.

Uzmanların yerinde yaptığı incelemede, tarihi mezarlığın yeraldığı alanda Tümülüs ile bölgede Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 2. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Karaağız Köyü Antik Yerleşim Alanı’na devam eden antik yolun varlığının belirlendiği ve bölgede yapılan çalışmalarda alanın iş makinasıyla kazıldığı, ağaç kesildiği ve mezarlık bölgenin tahrip edildiği ifade edildi.

Avukat Eralp Atabek de, ‘Projenin yapılmaması için üç ayrı dava açtık. Bunun yanı sıra bölgede tarihi eserler, yollar ve mezarların bulunduğunu Bursa Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’na bildirdik. Buradan gelen heyetler inşaatın yapılacağı parsellerde korunması gereken taşınmaz kültür varlıkları, Tümülüs, antik yol ve mezarlık alanı tespit ettiler. Böylece 2863 sayılı yasa ve mevzuat kapsamında burada inşaatın yapılmasını uygun görmediler’ dedi.