Seçim Öncesi Başladı, Seçimden Sonra Durdu, Yargı İptal Etti!

Hemşin’de Ormanları ve Balı Yok Eden Kentsel Dönüşüme Temel Oluşturan Belediye Meclis Kararı İptal Edildi…

Ömer Şan

HES ve Yeşil Yol çalışmalarının yanında, karşı davaların sonuçları beklenmeden başlatılan ‘kentsel dönüşüm çalışmalarının’ tepkilere neden olduğu Hemşin’de, devam eden ‘belirsizlik’ Samsun Bölge İdare Mahkemesi’nin ‘iptal kararı’ ile netleşti.

Samsun Bölge İdare Mahkemesi 2.İdari Dava Dairesi, Cenab Kobal ile Zekeriya Bekar tarafından açılan ‘iptal’ davasını reddeden Rize İdare Mahkemesinin ‘ret’ kararını, ‘hukuki isabet’ bulunmadığı gerekçesiyle, kaldırdı ve aynı kararla Hemşin Belediye Meclisi kararını da ‘iptal’ etti.

 

Yargı Bir Kez Daha Dur Dedi!

Bir yanda dere ıslahları ve taşocağı çalışmaları, diğer yanda HES ve Yeşil Yol gibi rantsal içerikli çalışmalar devam ederken; AKP hükümetinin geliştirdiği, önce meraları ve vadileri yok eden ve ardından yaylalara da ‘kentsel dönüşüm’ projeleri getiren çalışmalar, gerekli teknik altyapılar oluşturulmadığından yöre halkını endişelendiriyor.

Bölgedeki doğal yaşam alanlarına geri dönüşümsüz zararlar vereceği bilimsel raporlarla tespit edilirken; köylülerin ve yaşam savunucularının başvuruları üzerine mahkemeler, birçok proje ve çalışmanın yürütmesini durdurarak, iptal etti.

Manifesto gibi yargı kararlarının verildiği mücadelede bu kez bir ‘iptal’ kararı da bölgedeki ‘kentsel dönüşüm’ çalışmalarının tartışıldığı Hemşin’den geldi.

Bölgedeki HES, taşocakları ve dere ıslahlarıyla birlikte Yeşil Yol çalışmalarının da tepkiyle karşılandığı ilçelerden birisi olan Hemşin’de yaşanan ‘kenetsel dönüşüm kaosu’, Samsun Bölge İdare Mahkemesinin kararıyla bir nebze de olsa giderildi.

Bilindiği üzere, 2009’da dönemin Belediye Başkanı CHP’li Başar Cumbur döneminde alınan Belediye Meclis Kararı doğrultusunda başlatılan çalışmalar, AKP’li belediyenin süreci sürdürememesi sonucu iyice kaosa dönüştü.

AKP’li Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar dönemindeki değişikliklere tepki gösteren Hemşinliler, projenin genişletildiği iddiasıyla yargı yoluna başvurdu.

Kentsel Dönüşüm Mahkeme Kapılarında

‘Hemşin Kentsel Dönüşüm Projesi’ için dirençli bir hukuk mücadelesi verdiklerini anlatan Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Zekeriya Bekar, ‘Kentsel Dönüşüm Alanı’nın en az 5 hektar olması gerektiğini vurgulayarak, “AKP’li Belediye Başkanı, ilçe merkezindeki çay tarlasını ve ormanlık alanı kentsel dönüşüm alanı içerisine dahil etti. Ormanları, tarım arazilerini ve balı da yok ettiler. Buna seyirci kalamazdık” dedi.

Projenin, bölge gerçekleri ve bilimsel raporların dikkate alınmadan, doğal ve kentsel yapı ile kültürel yapıların göz ardı edilerek Belediye Meclisi tarafından alınan karar gereği uygulanmaya çalışıldığına dikkat çeken Bekar, “Nihayetinde Mahkeme buna dur dedi. Rize İdare Mahkemesi, 14.7.2017 gün ve 2017/612 sayılı kararıyla başvurumuzu reddetmişti. Bu karara itiraz ettiğimiz Samsun Bölge İdare Mahkemesi ise, Rize İdare Mahkemesinin bu ret kararında ‘hukuki isabet bulunmadığı’ vurgusuyla kaldırarak, Hemşin Belediye Meclisi’nin söz konusu kararı ve buna bağlı bütün işlemleri de iptal etti. Yöre halkının haklılığı bir kez daha ortaya çıktı” şeklinde konuştu.

Dava Süreci

Eski Belediye Başkanı Başar Cumbur döneminde alınan Belediye Meclis kararı ve TOKİ ile yapılan protokol, Rize İdare Mahkemesinin 2010/59-60 nolu karar ile iptal edildi ve temyiz edilmediği için kesinleşti.

Bu gelişme sonrasında AKP’li belediye döneminde, ‘Hemşin Kentsel Dönüşüm ve Acele Kamulaştırma Kararları’ şeklinde 2 ayrı Bakanlar Kurulu Kararı alındı. Her iki karar için de Danıştay 6. Dava Dairesinde ‘iptal davası’ açıldı ve Acele Kamulaştırma kararları, 2015/2505 ve 2015/1446 nolu kararlar ile iptal edildi.

Bölgede yerel seçimler öncesinde başlatılan çalışmaların dayanağı olan son Belediye Meclis kararına karşı da Rize İdare Mahkemesinde dava açıldı. Dava için 2 ayrı Bilirkişi Raporu alınırken; 14.7.2017’de dava reddedildi.     Bu karara itiraz eden davacıların başvurusunu değerlendiren Samsun Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi Başkanlığı, yaptığı inceleme sonucunda bu kez, Rize İdare Mahkemesinin ‘ret’ kararını kaldırdı ve Belediye Meclis kararlarını da ‘mevzuata aykırı’ olduğu gerekçesiyle iptal etti.

Samsun Bölge İdare Mahkemesinin 2019/491 sayılı 7 sayfalık kararı sonrasında ise Hemşin Belediyesinin ‘kentsel dönüşüm projesi’ kapsamında Toki ile yaptığı protokol ve sözleşme de boşluğa düştü.

Yerel seçimler öncesinde yerel seçim çalışmaları kapsamında ‘siyaseten’ başlatıldığı kaydedilen kentsel dönüşüm çalışmaları, Hemşin ilçe merkezini adeta harabeye çevirirken, çalışmaların seçimler sonrasında durdurulması ise tepkilere neden oldu.

Bir Garip Proje Hikayesi!

Başlatılan inşat çalışmalarında bir türlü yol kat edilemediğini kaydeden Hemşinliler, 31 Mart yerel seçimleri öncesi hızla başlatılan proje seçimlerin bitmesinin ardından, kentsel dönüşüm arazisinin hak sahiplerinin açtığı davayı kazanması sonrası kısmen durduruldu. Bölgede çalışan hafriyat firması da, yaşanan gelişmelerin ardından çalışmalarını durdurdu.