Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Giresun Milletvekili ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) üyesi Necati Tığlı tarafından hazırlanan “Türkiye’de Kadın Cinayetleri ve Çocuk İstismarı Raporu”nda 1 Ocak 2019 ile 30 Haziran 2019 tarihleri arasında kadına yönelik şiddet, tecavüz, cinayet ve çocuk istismarları mercek altına alındı.

CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı rapora ilişkin yaptığı açıklamada, “Kadının tüm toplum kesimlerinin istihdam edildiği sanayide, tarımda, siyasal alanda, sanatta, kültürde, sokakta, evde yani erkeğin olduğu her alanda olması gerekmektedir. Kadın hakları ve kadın erkek fırsat eşitliği mücadelesi, parlamentoda görev yapan tüm milletvekillerinin asli görevlerinden birisidir. Kadın hakları ve kadın erkek fırsat eşitliği alanındaki her türlü istek ve beklentiyi karşılayacak olan Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Avrupa Birliği (AB) yasaları göz önünde bulundurulmalı ve yapılacak çalışmalar ile çıkartılacak kanunlar bu eksende yapılmalıdır. BM, Avrupa Konseyi (AK) ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ile ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütlerinin değerlendirme ve raporları da her zaman dikkate alınmalıdır” dedi.

2019 yılının ilk altı ayında 214 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Bir önceki yıla göre artış yüze 4 civarındadır. Yine yılın ilk yarısında 99 kadın cinsel saldırıya uğramış, 99 çocuk istismar edilmişti.

01.01.2019 – 30.06.2019
Erkekler Tarafından Öldürülen Kadın Sayısı: 214
Cinsel Saldırı ve Tecavüze Uğrayan Kadın Sayısı: 99
Çocuk İstismarı Sayısı:28

CHP’li Tığlı’nın hem 2016, 2017 ve 2018 yılları için hem de 2019 yılının ilk altı ayına ait rakamları inceleyen grafikleri aşağıdadır. Hazırlanan bu detaylı raporda çıkan tablonun korkunç ve ürpertici boyutlara ulaştığı bir kez daha görülmektedir.

Cinayet, tecavüz ve şiddet verilerini günlük araştırarak, kadın hakları üzerine faaliyet gösteren örgütlerin dokümantasyonlarını inceleyerek ve basında yer alan haberleri derleyerek hazırladığı Türkiye’de Kadın Cinayetleri ve Çocuk İstismarı Raporu’nda endişe verici rakamlar gözler önüne serildi.

Tığlı’nın 2016, 2017, 2018 ve 2019 yılları için hazırladığı grafiklerdeki rakamsal verileri içeren çalışmalar her geçen yılın bir önceki yılı arattığını çok net bir şekilde ortaya koymaktadır.

 2016 YILININ ilk altı ayında 152 olan kadın cinayeti sayısı, ikinci yarıda yüzde 14’lük bir artışla 177’ye yükselmiş ve toplamda 329 olmuştur. Yine aynı yıl 350 kadın şiddete, 110 kadın da tecavüze uğramıştır.

01.01.2016 – 31.012.2016
Erkekler Tarafından Öldürülen Kadın Sayısı: 329
Tecavüz Edilen Kadın Sayısı: 110
Şiddet Gören Kadın Sayısı: 350

2017 YILININ ilk altı ayında 206 olan kadın cinayetleri sayısı, ikinci yarıda 203’e düşmüş olsa da toplamda 409 sayısını değiştirmediği gibi 2016 yılına göre de yüzde 21.7’lik bir atış göstermiştir. Aynı yıl 320 kadın şiddete, 154 kadın da tecavüze uğramıştır.

01.01.2017 – 31.012.2017
Erkekler Tarafından Öldürülen Kadın Sayısı: 409
Tecavüz Edilen Kadın Sayısı: 154
Şiddet Gören Kadın Sayısı: 320

2018 YILININ ilk altı ayında 206 olan kadın cinayetleri sayısı, ikinci yarıda yüzde 13’lük bir artışla 233’e çıkmış ve toplamda 439 olmuştur. 2017 yılına göre de yüzde 7.33’lük bir atış göstermiştir. Aynı yıl 296 kadın şiddete, 140 kadın da tecavüze uğramıştır.

01.01.2018 – 31.012.2018
Erkekler Tarafından Öldürülen Kadın Sayısı: 439
Tecavüz Edilen Kadın Sayısı: 140
Şiddet Gören Kadın Sayısı: 296

ERKELER 1276 GÜNDE 1391 KADINI ÖLDÜRÜLDÜ
KADINLAR HEDEF HÂLİNE GETİRİLİYOR

CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı tarafından hazırlanan rapordaki bu verilere göre, 1 Ocak 2016 ile 30 Haziran 2019 tarihleri arasında ki 42 aylık süre içinde en az 1391 kadın erkekler tarafından öldürülmüş, en az 982 kadın tecavüze uğramış, 896 kadın ise cinsel şiddete maruz kalmış.

Kayıt altına alınmamış onlarca çocuk istismarı vakasının olduğunu bir kenarda dursun, 2019 yılının ilk altı ayında en az 28 çocuk da istismar edilmiştir. Son 6 yılda 142 bin 298 kız çocuğun doğum yaptığı da ayrıca vurgulanmıştır.

CHP’li Tığlı, “Acıbadem Suç ve Şiddeti Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan Rapora göre, 2006-2019 yılları arasında çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarının 10 kat arttığını, 2006 yılında çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarında 2 bin 337 karar verilirken, bu rakamın günümüzde 21 bin 518’i geçtiğini de vurguladı.”

1276 günde kadınlara yapılan eziyetler, tecavüzler, şiddet ve cinayetlerin genel tablosu aşağıda ki şekilde grafiklendirilmiş.

01.01.2016 – 30.06.2019
Erkekler Tarafından Öldürülen Kadın Sayısı: 1391
Tecavüz Edilen Kadın Sayısı: 982
Şiddet Gören Kadın Sayısı: 896
İstismar Edilen Çocuk Sayısı: 28 (sadece 2019 yılı verileri)

KADINLAR GELECEKLERİNDEN ENDİŞELİ

CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı hazırladığı raporun geneli üzerine bir sonuç değerlendirmesi yaptığında, “Türkiye’de kadınlara yönelik şiddet, tecavüz, taciz ve cinayetlerin 2019 yılının ilk altı ayında da aynı 2016, 2017 ve 2018 yıllarında olduğu gibi yine çok yükseklerde olduğunu, kadınların hedef  gösterilmesi devam ettiği sürece de şiddetin yükseleceğini, mahkemelerin iyi hal uygulamalarına bir an önce son vermeleri gerektiğini ifade ederken, kadınların geleceği açısından endişe duyduğunu da vurguladı.”

Raporda rakamlara ek olarak kadına yönelik şiddet, cinayet ve istismara ilişkin birtakım çözüm önerilerinde bulunulurken CHP’li Tığlı, “Rakamsal verilerde de görüldüğü gibi her geçen gün kadın cinayetleri, tecavüz, şiddet ve çocuk istismarları artıyor. Eğer 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun etkin uygulanmış olsaydı inanın sayılar bu kadar yüksek olmazdı.

 TÜRKİYE’DE KADIN CİNAYETLERİ VE ÇOCUK İSTİSMARI RAPORU’NDA
YER ALAN BAZI KONU BAŞLIKLARI ŞU ŞEKİLDEDİR

 • 2016 yılının ilk altı ayında 152 olan kadın cinayeti sayısı, ikinci yarıda yüzde 14’lük bir artışla 177’ye yükselmiş ve toplamda 329 olmuştur. Yine aynı yıl 350 kadın şiddete, 110 kadında tecavüze uğramıştır.
 • 2017 yılının ilk altı ayında 206 olan kadın cinayetleri sayısı, ikinci yarıda 203’e düşmüş olması toplamda 409 sayısını değiştirmediği gibi 2017 yılına göre de yüzde 21.7’lik bir atış göstermiştir. Aynı yıl 320 kadın şiddete, 154 kadın da tecavüze uğramıştır.
 • 2018 yılının ilk altı ayında 206 olan kadın cinayetleri sayısı, ikinci yarıda yüzde 13’lük bir artışla 233’e çıkmış ve toplamda 439 olmuştur. Aynı yıl 296 kadın şiddete, 140 kadın da tecavüze uğramıştır.
 • 2019 yılının ilk altı ayında 214 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Bir önceki yıla göre artış yüze 4 civarındadır. Yine yılın ilk yarısında 99 kadın cinsel saldırıya uğramış, 99 çocuk istismar edilmiştir.
 • Geneli üzerine baktığımızda 1 Ocak 2016 ile 30 Haziran 2019 tarihleri arasında yani 42 aylık sürede en az 1391 kadın erkekler tarafından öldürülmüştür. En az 982 kadın tecavüze uğramış, en az 896 kadın cinsel şiddet görmüştür. 2019 yılının ilk altı ayında en az 28 çocuk istismar edilmiştir.
 • 2003 yılında erkekler tarafından öldürülen kadın sayısı 83 iken 2016 yılında bu sayı 329, 2017 yılında 320 ve 2018 yılında da 439’du. 2019 yılının ilk altı ayı ile 2016 yılının ilk altı ayı kıyaslandığında ise maalesef artış korkunç bir şekilde yüzde 7’dir. Tüm bu verileri dikkate aldığımızda 16 yıldaki dehşet verici artış, neredeyse yüzde 430 civarında olmuştur.
 • Son 6 yılda 142 bin 298 kız çocuk doğum yapmıştır. 7-18 yaş grubundan çocukların % 51’inin son bir yıl içinde duygusal şiddete, % 43’ünün fiziksel şiddete, % 23’ünün ihmale ve % 3’ünün de bir biçimde cinsel istismara maruz kaldı (CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin).
 • 2006-2019 yılları arasında çocuklara yönelik cinsel istismar suçları 10 kat arttı. Çocuklara yönelik cinsel istismar suçundan 2006 yılında 2 bin 337 karar verilirken, bu rakam günümüzde 21 bin 518’i geçti (Acıbadem Suç ve Şiddeti Araştırma Merkezi Raporu).

 Yukarıda ki verilere bağlı olarak hazırlanan bu raporda ayrıca Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından hazırlanan aşağıda ki 2018 Sosyal Cinsiyet Uçurumu Raporuna verilerine de yer verilmiş.  

Küresel Toplumsal Cinsiyet Uçurumu 2018 Raporuna göre Türkiye, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksinde 149 ülke arasında 130’ncu sırada (Türkiye’nin geride bıraktığı ülkeler  sırasıyla şöyle: Fildişi Sahili, Bahreyn, Nijerya, Togo, Mısır, Moritanya, Fas, Ürdün, Umman Sultanlığı, Lübnan,  Suudi Arabistan, İran, Mali, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Çad, Suriye, Irak, Pakistan, Yemen).

Aynı endeks verilerine göre 2017 yılında Türkiye, 144 ülke arasında 131’nci sıradaymış. Raporun bu detayına baktığımızda AKP ile birlikte geri gidişin son sürat devam ettiği çok net bir şekilde görülmektedir.

Kadınlar için cinsiyet ayrımcılığının en az olduğu 10 ülke ise şu şekilde sıralanmış: 1. İzlanda, 2. Norveç, 3. İsveç, 4. Finlandiya, 5. Nikaragua, 6. Ruanda, 7. Yeni Zelanda, 8. Filipinler, 9. İrlanda ve 10. Namibya.

Küresel Toplumsal Cinsiyet Uçurumu 2018 Raporuna göre Türkiye144 ülke arasında;

 • Kadınların iş gücüne katılımında 131’inci sırada.
 • Kadınların siyasal hayata katılımda 113’ncü sırada.
 • Kadınların eğitim eşitliğinde 106’ncı sırada.
 • Kadınların sağlık imkânlarına ulaşımında 67’inci sırada.
 • AKP döneminde kadınlar çalışma hayatının dışına itildi. Çalışan 1 milyondan fazla kadın ya işsiz kaldı ya da eş baskısı nedeniyle evine kapandı.
 • 3 milyona yakın kadın okuma yazma bilmiyor. Okuyanların iş bulması zor. İş bulsalar da yönetici olabilmeleri çok daha zor. Kamuda çalışanların sadece yüzde 34’ü kadın.
 • Her evlenmiş 10 kadından neredeyse 4’ü eşi veya birlikte olduğu erkeklerin şiddetine maruz kalıyorlar.
 • Türkiye genelinde kadınların yüzde 36’sı fiziksel, yüzde 12’si cinsel şiddete maruz kalıyor. Her ikisine birden maruz kalanların oranı ise yüzde 38 dolaylarındadır.
 • Kadınların yüzde 26’sına yakın bir kısmı 18 yaşından önce evlendiriliyor. En çok cinsel şiddete maruz kalanlar yüzde 20’den fazla bir oranla erken yaşta evlendirilen kadınlar.

KADIN VE ERKEK EŞİT ŞARTLARDA YAŞAMALIDIR

CHP’li Tığlı, “bu cinayetleri ve istismarları durdurmak AKP’nin birinci görevidir. Cumhuriyet Halk Partisi’nin KEFEK üyeleri ve diğer tüm milletvekillerimiz, TBMM’nin bu konuda yapacağı tüm çalışmalara katkı vermeye hazırdır. Kadın ve erkeğin eşit şartlar altında yaşaması gerektiği ulusal ve uluslararası kanunlar ile belirlenmiştir. Erkeklerin yaşam hakkı ne kadar kutsalsa, kadınların yaşam hakkı da o ölçüde kutsaldır. Kadınların can güvenliğini tehdit eden, istismara ve tecavüze neden olan hiçbir koşula müsamaha gösterilemez.

Kadına yönelik kötü muamele, cinayet, işkence, tecavüz ve istismarın önlenmesini sağlayacak denetim ve cezalandırma mekanizmalarının işletilmesi, suç işleyenlerin ve suçun işlenmesine göz yumanların kesinlikle cezalandırılması sağlanmalıdır. Kadınlara yönelik işlenen suçlardan dolayı gözaltına alınan ve tutuklanan suçu, yargıç karşısına çıktığında davranış ve şekli görüntüsünden dolayı iyi hal uygulaması almamalı.

Yaşam hakkı ve savunma hakkı elinden alınıp ötekileştirilen kadınlarımız bu kararlar karşısında daha da savunmasız ve çaresiz duruma düşmektedirler. Devlet toplum vicdanı açısından bu konulara dikkat çekmelidir. CHP kadına yönelik yapılan her türlü saldırının ve hukuksuzluğun karşısında yer alacaktır. Kadının ötekileştirilmesine ve kötü muameleye maruz kalmasına asla geçit vermeyecektir” dedi.

 ÖLDÜRMENİN VE İSTİSMARIN BAHANESİ OLAMAZ

 CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı “10 Temmuz 2019 Çarşamba günü Saat 10.00’da Şule ÇET’in Ankara Adliyesinde görülecek 2 davasını hatırlattıktan sonra “Hiç kimse evladını kaybetmiş bir babaya yani Şule ÇET’in babası İsmail ÇET’e “Kızına Sahip Çıksaydın” diyememeli. Ya da 11 yaşında ki Rabia Naz VATAN’ın ölümüyle ilgili hak, hukuk ve adalet arayan babaya yani Rabia Naz VATAN’ın babası Şaban VATAN’ın “akli dengesini” sorgulamamalı ve olur olmadık, saçma sapan gerekçelerle suç duyurusunda bulunmamalı veya gözaltına aldırmamalı.

 Hem Şule ÇET davasında hem de Rabia Naz VATAN davasında suçlular eninde sonunda adaletin tecelli ettiği mahkemelerde hakettikleri cezaları alacaklardır” dedi. 

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı’nın Kadın Cinayetleri ve Çocuk İstismarı ile ilgili çözüm önerileri ise şöyle:

 • Türk Ceza Kanunu’nda gerekli değişikliklerin yapılması ve kadınlara yönelik şiddetle mücadele etmeyi öngören İstanbul Sözleşmesi’nin tam olarak uygulanmasının sağlanması.
 • TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) bünyesinde tüm siyasi partilerin desteği ile “Kadına Yönelik Şiddet, İstismar, Tecavüz ve Öldürümlerin Engellenmesi” konulu bir Alt Komisyon Kurulmasını ve bu komisyonun varlığını güvence altına alan yasal yaptırımların 5840 sayılı Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Kanunu ile güvence altına alınması gerekmektedir.
 • Ortak Akıl Heyeti: Bu heyet ile TBMM’de temsil edilmeyen kesimlerin, sivil toplum örgütlerinin, sendikaların ve meslek odalarının süreçle ilgili düşünce ve değerlendirmelerini Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’na aktarması beklenmektedir.
 • Çocuk istismarının önüne geçmek için taraf olduğumuz, Çocuk Hakları Sözleşmesi, İstanbul Sözleşmesi, Uluslararası Lanzorate Sözleşmesi ve Çocuk Koruma Hizmetleri Koordinasyon Strateji Belgesi harfiyen uygulanmalıdır.
 • Erkek çocuklara ilk dersler evde verilmeye başlanmalı ve bu dünya da kızlarla / kadınlarla birlikte eşit şartlarda ve aynı imkânlar dâhilinde yaşayacakları öğretilmeli. Erkek çocukların çocukluk yaştaki davranışları kadına hükmeden ataerkil bir düzende olmamalı. Erkek çocuklara büyümeye başladıkları andan itibaren eğitimde, sanatta, siyasette, çalışma hayatında ve evde kadınlarla bir arada yaşayacakları mutlaka öğrenmelidirler.