Bursalıların çoğunluğu 31 Martta Belediye Başkanı olarak Alinur Aktaş’ı seçti.

30 Ağustos Bayramını,  Ormancılar Günüyle bir tutan bu adam Bursa’ya yakışıyor mu?

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde 30 Ağustos’ta ulaşımın ücretsiz olmasını isyen CHP’li üyelere, AKP’li Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “O zaman ormancılık gününde de tatil yapalım” diyerek kurtuluşumuzun imzası 30 Ağustos’u yok sayıyor.

Bu gerici yoz kafaya  İlber Ortaylı; “30 Ağustos, Başkumandanlık Muharebesi’nin kazanıldığı, Yunan Orduları’nın dağınık olarak ricata başladığı gündür. 30 Ağustos, Anadolu’dan asla çıkmayacağımızın belgesidir. Birçok ülkede böyle bir tarihî gün yoktur; böylesine değerli bir zafere sahip olanlar da her zaman kutlar.” Diyerek ders veriyor.

İlber Ortaylı’nın bu dersini anlamak için;  bir kafaya, kafanın içinde düşünen bir beyine gereksinim var.

Bu kafa, bu başkan Bursa’ya yakışıyor mu?