Bilal Kayabay

“İTİBARDAN TASARRUF OLMAZ”‎

Ama Ziya Paşa Öyle Düşünmüyor

Bed-asla necâbet mi verir hiç üniforma
Zer-dûz palan vursan eşek yine eşşektir. ZP

Soysuza soyluluk vermez mevki makam
Altın palan vursan eşek yine eşşektir. BK

Îman ile dîn akçedir erbâb -ı gınâda
Nâmus u hamiyyet sözü kaldı fukarada. ZP

Dini imanı paradır din taciri münafıkların
Namus ve yurtseverlik yoksullara kaldı. BK

TEŞBİHTE HATA OLMAZ

‎15 Temmuz Rezil Kapışması ile ilgili tartışmalar, trajikomik açıklamalarla sürüyor.‎

Esas oğlanlar kimler, figüranlar kimler, kim kimi kandırdı, kim kimi kandırmaya çalışıyor ‎‎? Bütün ‎bunları aslında herkes biliyor da kandırmaca kepazeliği, nutuklarla sürüyor.‎

Daha bir zaman da sürecek çünkü baş oyuncu, bunu Allah’ın lütfu biliyor.‎

Bu hay huy arasında olan biteni, yaşananları, “Teşbihte hata olmaz” diye başlayan bir ‎sözümüz: ‎‎“Atlar tepişir; arada eşek ezilir” diyerek göbeğinden vuruyor.

İŞ YAPARIM DERKEN ÇİŞ YAPMAK

Şu Ademoğlu ne tuhaf yaratıktır. Ezikliklerini örtmek, ben’ini tatmin etmek ‎için ‎başvurdukları yöntemler, kendilerini daha gülünç, daha zavallı duruma düşürür.‎

Fare kadar korkak fırsatçıya, kahraman; tarla sıçanından ödleğe, cesur; arsız ‎hırsız kedi ‎gibi birinin, aslan; yanar döner, her kılığa giren bukalemun gibi birinin, ‎mert; tembel ‎hayvan kılıklıya, çalışkan gibi adlar takılması ne gülünç ne acınası bir ‎durumdur.‎

Hele de dün sövüp saydığına kapılanıp köpekliğini yapan alçak sefil birine ‎âsil denmesi ‎ne sinir bozucu, ne trajikomik ne dramatik bir durumdur.‎

En doğruyu bazı ilkel dedikleri kabileler yapıyor. Çocuklar, belli bir yaşa geldiğinde, hak ‎ettiği ‎adı veriyorlar. Bunu bidüşünmek gerekir, bence.‎

OKUMASINI BİLECEKSİNİZ

Sözüm ona üniversiteli (!)bir güruh, toplaşmış kocaman bir pankart açmış: “ODTÜ ‎YIKILSIN YERİNE ÜNİVERSİTE KURULSUN”‎

Satır aralarını okumasını bilmeyen birileri de “Bunlar gerçekten mal” yazıp yoz sürünün ‎fotoğrafını paylaşmış.‎

Bakın efendiler, hatunlar, söylenen sözün, susulan yerini; yazılanın satır aralarını ‎okumayı bilmek gerek.‎

‎”ODTÜ YIKILSIN YERİNE ÜNİVERSİTE KURULSUN” un satır arasında yazan şu: “ODTÜ ‎yıkılsın, yerine bizim için ahır yapılsın.”‎

Hem siz niye bu kadar kızdınız ki herkes, ihtiyaç duyduğu şeyi ister. ‎

NEDEN SONUÇ İLİŞKİSİ

Son on yılda fuhuş yüzde yedi yüz elli artmış. Bu, sonuç. Nedenleri apaçık orta yerde. ‎

Âlimi uleması, hocası mollasının, uçkura örklü aklı fikri. Vakıflarda, çocuklara tecavüzün, ‎badeleme bademleme imiş, dinde yeri.‎

Üniversite hocası, karısının koynuna şeyhi ile girer. Anasının dizkapağından, beş ‎yaşındaki kendi kız çocuğundan, sokaktaki gebe kadından tahrik olur, şeyhi, piri,‎ kanaat önderi.‎

Uleması, bütün bu kepazelikleri, dindarlık sayar; etkili yetkilisi de dindar nesil yetiştirme ‎azmiyle, tesrsyüz eder eğitimi.