Bilal Kayabay

Bilirsiniz, ünlü atasözümüzdür: Kılavuzu karga olanın burnu, boktan çıkmaz.‎
Şimdilerde patronları Zorba Katil ABD ile kavgalıymış gibi görünenlerin, kendilerine ‎kılavuz ettikleri, yani büyük mürşitleri Necip Fazıl, bakın, taifesini nasıl irşad ediyor;‎ ne yol gösteriyor.‎

‎ “Amerikan ‎politikasını korumakla mükellefiz… Amerikan siyasetini tutmak biricik ‎yol… ‎Amerika’dan ‎nazlı bir sevgili muamelesi görmek biricik dikkatimiz olmalı. ‎Yoksa bir ‎Amerikan ‎bahriyelisinin, iki yana açık bacakları arasında mütalaa ettiği ‎kadından ileri ‎geçemeyiz. Dış ‎siyasetimizde Amerikan siyaseti ve iç bünyemizde ‎Amerikanizm ‎politikasını kendimize ‎tecezzi etmez (birbirinden ayrılmaz) bir ‎siyaset vahidine ‎‎(tekliğine) göre ayarlamakta ‎büyük ve her işe hâkim bir mânâ ‎gizlidir.” ‎ Necip ‎Fazıl Kısakürek / ‎17 Temmuz 1959 Büyük Doğu Dergisi‎

Beş paralık çıkar için, onurunu, vicdanını, aklını, vatanını satmayan herkes bilir, ABD’nin âli ‎menfaatleri için, bu kafanın, solcuları, yurtseverleri astığını, kestiğini, kurşunladığını, ‎işkencelerde, zindanlarda çürüttüğünü.‎

Gelinen ‎noktada, insan ister istemez şöyle düşünmez mi: BOP Eş Başkanları iş başında. ‎Büyük Ortadoğu Projesi tam gaz devam ediyor. Yaşananlar da “Cambaza bak oyunu.” Düşünmeli düşünmeli. Düşünmeyenler yüzünden geldik bu hale.

İş gene başa düştü. Emperyalizme de yerli işbirlikçileri satılmış hain takıyyecilere de ‎haddini bildirmek boynumuzun borcudur. Aması maması da başka yolu da yok.‎

DAVET

Dörtnala gelip Uzak Asya’dan
Akdeniz’e bir kısrak başı gibi uzanan
bu memleket, bizim.

Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak
ve ipek bir halıya benzeyen toprak,
bu cehennem, bu cennet bizim.

Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın,
yok edin insanın insana kulluğunu,
bu dâvet bizim.

Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür
ve bir orman gibi kardeşçesine, bu hasret bizim…

Bu Kılavuz da bizim…