Bir kadınki, gözleri iki yaka
Buram buram İstanbul tütüyor
Biri Anadolu, diğeri Trakya
O kalkınca ayağa, İstanbul kalkıyor

Mübaşirin bed sesiyle okunuyor ismi
Sanık, Doktor Canan Kaftancıoğlu
Suçu karanlığın üstüne üstüne gitmek
Güneş gibi aydınlatmak İstanbul’u

Yağmacı tarikatların korkusu olmak
Halkın ekmeğini çalanlardan hesap sormak
Had bildirmek saraylara, dergahlara
Tarikatların yağmalarını açık etmek

Bir kadın ki halkı arkasına alıp
Silkelemek ülkeyi bir baştan bir başa
Halka oy verdirmek suçunu işlemek
Üstelik diplomalı olmak, kadın başına..

Bir kadınki yükü kendinden ağır
Örselenmiş, ihanete uğramış
Koca çınardır yükü, cumhuriyettir
Sakarya’dır, Dumlupınar’dır, Çanakkale’dir…

Kırmızı giyiyor Canan Kaftancıoğlu
İşte, mahallede, sokakta, duruşmada
Korku salıyor Canan Kaftancıoğlu
İstanbul’u talan edenlerden hesap soruyor…
İSTANBUL ONUNLA YÜRÜYOR !

Özer Topçu