Av. Halis Yıldırım’ın Ardanuç Cehennem  Deresi ile ilgili uyarıları büyük önem taşıyor.

Dipsiz Göl rezaletine benzer bir rezaleti yaşamak istemiyorsanız Av. Halis Yıldırım’ın sesine kulak verin.

Ardanuç Cehennem Deresi Kanyonu  ile Dipsiz Göl hadisesini birbirine benzeten ve aradaki farkın birisinin yok edildiğini birisinin ise yok edilmeye yeni başlandığına vurgu yaptı.

Av. Halis Yıldırım, Dipsiz Göl önünde açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı yardımcısına seslenerek Cumhuriyet Savcılarına suç duyurusunda bulundu.

Av. Halis Yıldırım’ın konuyla ilgili sosyal medya (facebook) sayfasında yaptığı paylaşım şöyle:

“ARDANUÇ CEHENNEM DERE KANYONU DA BİR DİPSİZ GÖL HADİSESİ BENZERİDİR. TEK FARK BİRİSİ TAMAMEN YOK EDİLDİ DİĞERİ İSE YOK EDİLMEYE YENİ BAŞLADI!.. Bu yazı, dipiz göl önünde bu gün açıklama yapan Çevre ve şehircilik bakanı yardımcısına bir sesleniş ve Cumhuriyet savcılarına bir suç duyurusudur!

Bu gün bakan yardımcısı; “ bundan böyle benzeri tüm işlerde çed ( Çevre Etki drğerlendirmesi) talep edilecek” dedi. Biz bunu yıllardır söylüyoruz çed istenmemesi bir sorun kolayına çed gerekli değildir kararları verilmesi başka bir sorun.

PTD’nın ( proje tanıtım dosyası) imza koyan kamu kurumu bazı yöneticilerinin gerçek hiç bir inceleme yapmadan çed gerekli değil niteliğinde bir kanaata ulaşmaları talana meşruiyet kazandıran bir yol olup çıkması hep dile getirdiğimiz sorunlardı. Bu duymazlıklar, Kamu menfaatini kolaylıkla gözardı eden uygulamalar bir gün dipsiz gölü elimizden aldı.

Cerattepe de de orman ekosistemi böyle yok edildi. Hes’lerle dereler ve canlı hayat böyle yaralandı. Onlarca örneğini verebileceğimiz işlerden birisi de ARDANUÇ DA CEHENNEM DERESİ KANYONUNUN YAZIP ANLATMAMIZA KARŞIN ÇED YAPILMADAN İHALE EDİLMESİ DURUMUDUR. BİNLERCE YILLIK TARİHİ VE DÜNYANIN SAYILI KANYONLARINDAN BİRİSİ OLAN BİR YER ( Turizm için büyük bir potansiyel içerdiği de değerlendiriliyor) bir firmaya kaymakamlıkta ihale edildi ve kazma ve kepçelerine teslim edildi.. şimdi soruyoruz bunun dipsiz göl Vakasından bir farkı var mı?

Evet bir şey bir kez daha açığa çıkmıştır. Değerleri yarına taşıyan halkın duyarlılığıdır. Halk sahip çıkmazsa sonuç dipsiz gölün gölünü kaybetmesidir.