Ekoloji Birliği bir kez daha uyarıyor.   

Son günlerde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ısrarla Kanal İstanbul’un yapılacağını dile getirmesi nedeniyle yeniden karşı çıkış nedenlerimizi bir kez daha dile getirmek istedik.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masrafı “gerekirse hazineden karşılarız” demesi kabul edilemez. Açlık ve yoksulluğun dibe vurduğu, hazinenin boşaldığı, krizin yükünün işçi ve emekçilere yıkıldığı ortamda böyle bir açıklama ancak yeni rant alanları konusunda ısrarını ortaya koymaktadır. Kabul etmiyoruz.

Su havzalarına ve tarıma darbe

“Kanal İstanbul Projesi” en başta canlıların yaşam kaynağı olan su havzalarının ve ormanların yok edilmesine neden olacak. Kanalın açılmak istendiği bölge su ve tarım havzası yanında ormanlarıyla da oksijen deposu özelliği taşıyor. Kanal çevresinde tuzlanma nedeniyle sular içilmez, topraklar ekilmez olacak. Bu bölge başta ayçiçeği olmaz üzere tahıl depomuz özelliğini sürdürebilmelidir.

Kanal açıldığında akıntı etkilenecek, denizin ekosistemi bozulacak. Buna kanaldan çıkacak toprakların Karadeniz kıyılarının doldurulması da eklenince ekosisteme zararı büyüyecek.

Kuş göç yolu bozulacak ve sulakların kuruması göçmen kuşları etkileyecek. Doğanın dengelerinden biri olan kuşların yok olmasının olumsuz etkileri görülecek.

Ekonomik ve siyasi yönden de olumsuz

İktidarın gerekçelerinin inandırıcılığı yok. Montrö Anlaşması ile güvenceye alınan Boğazlar, kanal aracılığıyla yok edilmek isteniyor. Paralı geçiş yapılacak dense de gemi ve tankerler zorlanamayacak. Yani ücretsiz geçiş hakkı iptal edilemeyeceğinden Kanal İstanbul’dan gelir elde edilemeyecek. Ekonomik olarak yeni rant alanı olarak görülen “Kanal İstanbul Projesi’nin”  siyasi gerekçesi de dillendiriliyor.

Görsel de inandırıcı değil

Ekoloji Birliği olarak önceliğimiz, İstanbul ve çevresinin; Karadeniz, Marmara v Ege Denizlerinin ekolojik anlamda olumsuz etkilenmesini önlemektir. Kanal İstanbul Marmara Denizi’ni daha da kirleterek tamamen oksijensiz hale getirecektir.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kanal İstanbul Projesi’nin” nasıl olacağını gösterdiği görsel tehlikenin boyutunu göstermektedir. Görsel süslenerek yapılmış olsa da “yeni” bir şehir yaratılmasının tehlikesi dikkate alınmamış.

Ekoloji Birliği’nin de katıldığımız TMMOB’in maddeleştirilen görüşleri de şöyle:

1-Projeyle yaklaşık 20 bin futbol sahası büyüklüğünde doğal orman yok olacak,
2-Proje kentte ve bölgede geri dönüşü imkansız ekolojik hasarlara sebebiyet verecek,
3-Proje kentin üst ölçekli planına sonradan işlenmiştir ve plan ana kararlarıyla çelişmekte,
4-Proje güzergahında üç aktif fay hattı bulunmakta, deprem ve tsunami riski de içermekte,
5-Proje ile tüm nüfus ve istihdam dengesi altüst olacak,
6-Kanal nedeniyle heyelan, toprak kaymaları ve sıvılaşma tehlikesi yüksektir,
7-Geçimini tarımdan, hayvancılıktan sağlayan yöre halkı yaşam güvencesini kaybedecek,
8-Kanalın yapım, işletim maliyeti ve geri ödeme süresindeki dengesizlikler nedeniyle kanal, telafisi imkansız sorunlar doğuracaktır.

Yıkım projesi durdurulmalı

“Kanal İstanbul Projesi” , ekolojik, ekonomik ve siyasi olarak kaşı çıkılması ve engellenmesi gereken bir yıkım projesidir. Ekoloji Birliği olarak ülke genelindeki 67 bileşenimizle, emek ve demokrasi güçleriyle gücümüzü birleştirerek mücadele edeceğiz.

Geleceğimize sahip çıkmak için Kanal İstanbul Projesi iptal edilmeli.