“O gün geldiğinde
sizi tanrılarınız bile kurtaramayacak!

DİSk’e bağlı Emekli-Sen’de, İşveren ve onun ortağı AKP Tek Adam İktidarı tarafında işveren lehine ilan  edilen asgari ücrete çok sert tepki gösterdi.

Emekli-Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz’un imzasıyla yapılan basın açıklaması şööyle:

1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücretin, Bürüt 2 bin 943 Lira, Net 2 bin 324,70 Lira olarak belirlendiği açıklandı.

Bugün, sermaye ve hükümet ortaklığıyla, halkımızın yaşam koşullarına anti demokratik bir şekilde karar verilmiş durumdadır. Açlık Sınırının dahi altında bir rakam olan bu Asgari Ücret ile işçilerin yalnızca 10 gün dahi temel mutfak masraflarını karşılayamayacağı aşikardır.

Bu karar işçileri, emekçileri ve emeklileri yoksulluğa ve açlığa mahkum etmektir. Dahası, yașamlarına son veren emekçilerin acılarını yok saymaktır.

Bu karar, iktidarın sırtını emeğe, yüzünü sermayeye döndüğünün kanıtı niteliğindedir! Sermayenin yüzlerce milyar Liralık ‘Kanal İstanbul’ projesi için dilinde tüy bitenlerin, konu asgari ücret olduğunda, konu işçi ve emekçiler olduğunda dilleri tutulmakta, gözleri kör olmaktadır!

Ne insan onuruna yarașan ve ne de uluslararası standartlara uyan bu kararı kabul etmiyoruz!.

İnsanca yaşanacak ücret talebimizi daha yüksek sesle duyuracağımızı ve mücadelemizi büyüteceğimizi bildiriyoruz.

İșçilerin cebinden çalarak zenginleștirdiklerinizden de, sizden de hakkımız olanı er ya da geç, kuruș kuruș geri alacağız!

Biz bir adım geri atmayacağız, bir an olsun yılgınlığa düşmeyeceğiz!  Ama o gün geldiğinde sizi, tanrılarınız bile kurtaramayacak!..

Yaşasın DİSK… Yaşasın Emekli-Sen…

Yaşasın insanca yaşam mücadelemiz!