Bilal Kayabay 

Bu sorunun kesin net bir yanıtı var : Vatan hainleri öldürttü.Vatan hainliği, satılmışlığın, ‎alçaklığın son kertesidir. Biat etmeyen herkese “vatan haini” diye iftira etmelerinin asıl ‎nedeni, -hep yaptıkları gibi-  kavramların içini boşaltıp kavram karmaşası yaratmak, ‎hedef saptırmaktır.‎

Vatan hainliği, gerçek vatansever aydınlara zulmetmek; toplumu kutuplara ayırmak;‎ yağma düzenini sürdürmek adına her türlü vahşi cinayeti – oyunu tezgâhlamaktır.‎

‎”Güvercin Tedirginliği” içinde yaşamasına bile tahammül edemeyenlerin, HRANT DİNK’i öldürtmelerinin nedeni budur. Bunun adı tam anlamıyla vatan hainliğidir.‎

Ahparig, binlerce örneğinde olduğu gibi, seni öldürdük sananlar, tarihin çöplüğünde çürüyüp hiç yaşamamış olacak; Sen hep yaşayacaksın. Özlemle selam olsun.

Seni vuran, beni vuran, Muammer Aksoy’u, Uğur Mumcu’yu,
Gaffar Okkkan’ı, Musa Anter’i ve daha onlarca güzel insanı vuran; Sivas’ı, Çorum’u, Maraş’ı yakan, Ortadoğu’yu yıkan kafa aynı kafa.

Ermeniliğin kılıf, Ahparig. İnsan olduğun, barışçı olduğun, yurdunu sevdiğin, emekten, ezilenden yana olduğun için vuruldun, güzel insan.

Kandan kına yakmaya kalkan namussuz emperyalizme inat,
seni selamlıyor, sevdiğin bu ülkenin sevdiğin insanları.