Emeklilerden Promosyon Eylemi… Sadaka Değil Haktır!
Haklarımız Var Alacağız!


DİSK’e Bağlı Emekli-Sen Genel Merkezi ile birlikte yurt genelindeki bütün şubeleri, eşzamanlı olarak ‘Promosyon Eylemi’ yaptı.

Emekliler Sendikası (Emekli-Sen) Genel Merkezi önünde toplanan Genel Merkez ve Ankara Şubeleri adına yapılan ortak açıklamada, ülkenin 13 milyonunu oluşturan emekliler olarak, sadaka değil, alın terinin hakkını istedikleri vurgulandı.

Emekli-Sen Genel Sekreteri Fikri Kalender ile Çankaya Şube Başkanı Metin Çalışkan’ın da birer konuşma yaptığı Basın Açıklaması sırasında Genel Başkan Cengiz Yavuz ise yurt genelindeki bütün emeklilerin ülkenin ekonomisine yıllarca hizmet etmiş emekçiler olduğunu vurguladı.

DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün ise, emekli yurttaşların geçmişte insanca çalışma koşulları için verdiği kararlı mücadeleyi şimdi insanca yaşamak İçin vermeye devam ettiğini kaydetti.

            Lütuf Değil!

DİSK Emekli-Sen adına hazırlanan ortak açıklamayı ise Çankaya Şube Sekreteri Sema Yazıcı okudu. Açıklamasında, “Emekli maaşlarımızın geçimimizi sağlamaya, insanca bir yaşam sürmeye elverişli olmadığı açıktır” vurgusu yapan Yazıcı, “Yalnızca seçim öncesi akıllarına geldiğimiz siyasiler açıktır ki, promosyonu çalışan ve emeklilerin hakkı olarak görmemektedir. Ancak biz emekliler, bankaların bizlerin maaşları üzerinden kazanç sağladığını biliyoruz. Promosyon, bankaların maaş ödemelerinden elde ettiği muazzam karın cüzi bir kısmını maaş sahibine vermeyi taahhüt ettikleri paradır. Bir kısmını emeklilere vermesinin, emekliler için lütuf değil haktır” dedi.

Sokaktan geçen ve etraftaki işyerlerinde bulunan bazı emekli yurttaşların da destek vererek, “Promosyon hakkımız, söke söke alırız” sloganlarına eşlik ettiği basın açıklamasında ayrıca, emeklilerin haklarının görmezden gelinmesine karşı da bazı talepler sıralandı.

            Emeklilerin Talepleri

Yazıcı’nın okuduğu açıklamada emeklilerin talepleri ise şöyle sıralandı:

“Emeklilerin maaş vereni olarak SGK’nın ve teklif verecek olan bankaların oturacağı promosyon pazarlığı masasında, 13 milyon emekliyi temsilen Sendikamızın bulunması; bu masada alınacak kararın her bir emekliye asgari ücretten az olmamak üzere en az bir maaş tutarında promosyon ödenmesinin karara bağlanması gerekmektedir. Emekliler Sendikası olarak bizlerin içinde yer alacağı bir komisyon kurulmaz ve taleplerimiz yerine getirilmezse, biz emekliler için, emeklileri bağlayan ancak emeklileri temsil etmeyen bu sözleşme hükümsüz sayılacaktır. Böyle bir durumda, emekliler olarak bizler, ülkemizde faaliyet gösteren ve şimdiden rekabet yarışına başlamış olan bankalarla görüşüp, taleplerimizin altında olmayacak şekilde promosyon hakkımızı alacağız.”

            Haklarımız Var Alacağız!

Açıklamanın son kısmında ise Yazıcı, “Bir kez daha söyleyelim: Biz emeklilerin popülist söylemlerinize, içi boş vaatlerinize ve dahası müjde diye verdiğiniz sadakanıza karnımız tok. Haklarımız var, alacağız! Fabrikalarda, şantiyelerde, tarlalarda, işleklerde, çalışma hayatının her alanında ömrümüzü sizler oturduğunuz yerden spekülatif kazançlarınıza kazanç ekleyin diye harcamadık. Haklarımız var, alacağız! Promosyon, sadaka değil haktır! Hakkımızı alacağız!”