FOTOĞRAFÇA

Mevsim senin
göster renklerini diyen
Bu üzerimdeki
kar kimin?
tekince