SMMM Gökhan DEDE
ASMMMO Eski Oda Sekreteri

Tüm ilgili ve yetkililere çağrımdır.

Korona virüs tehlikesini artık kundaktaki çocuk dahi biliyor!

Ancak önlemler konusundaki iyi niyetli çabalar her kesim için yeterli değildir. Ya da onların ne yaptıkları iyi bilinmediğinden gerekli duyarlılık gösterilemiyor olabilir.

O nedenle başta Maliye ve Hazine Bakanımız olmak üzere tüm yetkililere seslenmek istiyorum.

Her türden ticaret ve meslek erbabının muhasebe ve mali müşavirlik işlerini muhasebeciler, mali müşavirler ve bunların yanlarında çalışanlar yapmaktadır.

Bu nedenle, hem bürolarında hem de şirketlerin muhasebe departmanlarında çalışan yüz binlerce meslek mensubu ve bunların yardımcıları Korona virüs tehlikesi altındadır.

Çünkü bu meslek mensupları, gerek elle düzenledikleri, gerekse dijital ortamda gönderdikleri vergi beyannamelerini hazırlamak için müşterileriyle ve onların çalışanlarıyla sürekli temas halindedirler.

Yüz binlerce meslek mensubumuz, yüz binlerce insanın dokunduğu, sarıp sarmaladığı milyonlarca fatura ve diğer belgelere sürekli temas etmektedirler. Temasla da kalmayıp, doğruluklarını tespit için onları evirip çevirdikten sonra bilgisayarlarına işlemektedirler.

Hatta bu süreçte bilgisayarlarına işlemek için 20-30 santimetre yakından bu belgeleri teneffüs etmektedirler.

Korona virüs salgını dünya ülkelerinde ve ülkemizde de can almaya devam ederken, muhasebe bürolarında ve şirketlerin departmanlarında çalışan yüz binlerce meslek mensubumuzun ve yanlarında çalışanlarının temas ettikleri aileleri ve yakın çevresi dikkate alındığında, milyonlarca kişi Korona virüs tehdidi altındadır.

Bu tehditten daha az insanın etkilenmesi, insanların ölmemesi için, yalnızca önlem anlamında; 2020 Mart ayında verilmesi gereken Şubat 2020 dönemi dahil olmak üzere, tüm vergi beyannamelerinin ve SGK bildirimlerinin verilme süresinin ileri bir tarihe ertelenmesi gerekli ve acildir.

Vergi ve SGK ödemelerinin ötelenmesini düşünen yetkililerin, beyan ve bildirimlerin uzatılmasını da düşünmelerini istiyoruz. Bu önlem, bu meslek gurubu ve etkileyecekleri insanlar için hayati derecede önemlidir.

Sağlıklı kalmak için, sağlıklı koşullarda mesleği icra etmek gerekir.

Bunun için, bu süreçte muhasebe ve mali müşavirlik ofislerinin ve şirketlerin muhasebe departmanlarının tehlikenin geçtiği düşünülen ileri bir tarihe kadar geçici bir süreliğine kapatılması önemli bir önlemdir. Bu durum mücbir sebep halidir!

Çünkü gecikmiş hiçbir beyan ve bildirim insan sağlığından daha değerli değildir.

Muhasebeci ve mali müşavirler olarak, ölmek ve ölümlere sebep olmak istemiyoruz.

Sağ ve sağlıklı kalıp, ülkemiz için çalışıp sağlıklı yaşamak istiyoruz.

Saygılarımla.