Bilal Kayabay

Tevbe Suresi, 51. ayet: De ki: “Allah’ın bizim için yazdıkları dışında, bize kesinlikle hiçbir şey ‎isabet etmez. O bizim Mevlamızdır. Ve mü’minler yalnızca Allah’a tevekkül eder.”‎

Allah, ayetinde böyle buyurmuş olduğu halde, sürünüze katılmayanları, kâfir ilân etmek düpedüz, ‎Allah’a şirk koşmak değil midir. O hâlde kimdir kâfir…‎

Allah öyle istediği için öyle yaşayanlar mı, Allah’ın istediğini lânetleyenler mi…‎

Sabi sübyanla halvet olmaya “bademleme denir, islamiyette yeri vardır” diyen de siz; eşcinselleri ‎dinsizlikle kâfirlikle suçlayan da. Ya aklını kullanmayan zır cahilsiniz ya da hınzır kâfir…‎‎

BİR UCUBE MAHLUKAT

İt osurdukça yalan, yüz vermeyene iftira eden mahalle sürtükleri…
İnsan yerler diri diri, içtikleri yoksul teri…‎
Zulmü bile utandırdı dizginsiz zulümleri…
Nasıl Allahsızlıktır, anlayan gelsin beri…
Bu ucube mahlûkatın, hangi din hangi mezhep hangi inançta yeri…8