Şu halimle benzediğim, memleket
Memlekete benzemiyor, memleket.
Bilal Kayabay

Siz bana ‘Memleketinizi sevmiyorsunuz, demiştiniz. Evet, bunu kendi memleket anlayışınıza göre doğru söylediniz.

Biz Fransızlar, memleketimizi, Almanlar gibi her şeye rağmen sevmeyiz. Ancak, bize adalet ve hürriyet içinde yaşamak olanağını ve onurunu verdiği için severiz.

Sizinle savaşımız, kana ve yalana dayanan bir zafer hedefini değil; bu kutsal değerleri korumak idealini gütmekteydi.

Albert CAMUS / BİR ALMAN DOSTA MEKTUPLAR

ÖLDÜREN ÇÖL SEVDASI

Dağı, taşı,  ovası, deresi, vadisiyle; ormanı, pınarı, ırmağı, gölü, denizi ile bu ‎ülke, size ne kadar battı ki “it kursağı kavurmayı kaldırmaz diyen ata sözünü ‎bir kez daha kanıtladınız.‎

Dört mevsimi bir arada bu yurdu, kahrolası çöle sevdanız, çöl yapmaya cihad etti. Cumhuriyetin bütün birikimlerini sattınız. Attığınız kemikle ‎oyalanan şakşakçı sürünün bile, aşını zehir ettiniz. Bu ne ‎bitmez tükenmez kin, bu  ne kanlı ihtirastır.‎

Emperyal efendinizin buyruğuna, kayıtsız şartsız itaatle, satılanları sattınız, ‎kalanını yaktınız. Yaktığınız bakir yeri,  gökyarakla kirlettiniz. Bu nasıl bir çöl ‎sevdası, ne tür bir Allahsızsınız.‎

BENDEN BANA BOŞ ÖĞÜT

kurtul şu bilimsellikten hurafe pazarına in
yeter çektin delilikten zamane aklından edin
yedeğine takıldın da doğrunun ne edindin
günün gerçeğini anla geçer akçelerden edin

sen  söylersin   kim dinlesin
anadan olana öğüt neylesin