Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu,  Cumhuriyet döneminin ilk toplu konut projesi olan tarihi Saraçoğlu  mahallesinin ranta açılmasına oy çokluğuyla karar verdi.

Daha önce mahallenin ranta açılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı’nı iptal eden Danıştay 10. Dairesinin kararını da bozan Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu mahalleyi ranta açan iki ayrı Bakanlar Kurulu kararını da  hukuka aykırı bulmadı