Dünyada
 5 saniyede 1 çocuk
1 dakikada 12 çocuk
1 saatte 720 çocuk
1 günde 17 bin 280 çocuk
1 yılda 6 milyon 370 bin çocuk
açlıktan ölüyor…

Savaş ve yoksulluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda yaşam mücadelesi veren çocukları korumak ve koşullarını iyileştirmek için 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’unda “Çocuk Haklarına Dair Sözleşme”yi imzalayan devletlerin liderleri,
Emperyalistler,
Başta Ortadoğu olmak üzere Dünyanın birçok yerini kana bulayanlar
Sömürücü demekten utanıp kendilerine işveren  yaftasını yapıştıranlar
Satılmış sapsarı sendikalar ve onların sapsarı üyeleri
Sözüm ona bilim insanları
Sermayenin emrindeki yandaş medya.

Yukarıda yazılı rakamlara ait raporları alın elinize ve uygun bir yerinizde gizleyin. Sonra da mikrofonları alın elinize, kürsülere çıkın, kameraların karşısına geçin ve “ÇOCUKLAR GELECEĞİMİZDİR” le başlayan nutuklarınızı atın.