Bilal Kayabay

12 EYLÜL BOYNUZU

Otuz dokuz yıl önce karabasan çullandı
Yurdun has insanları yürekten
acılandı

Cehennemi karanlık bir tünele tıkıldık…
Ne ufukta güneş var ne tünelde bir ışık

Düşünenlere düşman emirin zabitleri
İnsanlığın yüzkarası dini kanlı itleri

Bu kahrolası gidiş acil durdurulmalı
Boynuz kulağı geçti bu boynuz kırılmalı