Günü görmüyorsanız tarihe bakın.
Bütün belgeler diyor ki: Tarih boyunca, Türkleri, Araplar’dan başka tutsak etmiş bir millet yok.

Bu zillet, bugün de Arapçı bir güruh tarafından, inatla sürdürülmektedir.

Bu sefalet, bu coğrafyada yaşayan bütün halk kesimleri için aynıdır.

Özbenliğini koruyarak Müslüm olunamazmış sanrısı öylesine dayatılmış ki Arap beslemelerce, ne kadar Araplaşırsa cennetten o kadar yer kapacaklarını sanmış,
sürüler.

Dünyanın gözleri önünde, Müslüman Arapların, coğrafyayı birbirlerine cehennemden bin beter cehenneme çevirdiğini göremeyen sürülere çoban olmuş
beslemeler. Çarklarını, din dişlileriyle döndürmeyi sürdürüyor.

Efsaneyle, menkîbeyle, en rezilinden hurafeye kandırıla bu zavallı sürüler, gerçeği görmek için aklını kullanmadıkça, ne tutsaklık zilleti, ne bu tarikat – şeriat vahşeti biter. Hele bu eğitim kepazeliği böyle sürdükçe.

Çünkü eğitimidir, insanları, toplumları özgürleştiren.
Eğitimi, istedikleri mankurtları yetiştirmek için daha nasıl yozlaştırırız diye yazboz tahtasına çevirmeleri de bu yüzden.