CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, patates ürününün bu yıl hasat
döneminde maliyeti altında bile satılamadığı için çiftçinin ürününü depolamak
zorunda kaldığını, Bakanlığın dışsatım için teşvik vermesi beklenirken, yeni
düzenlemelerle dış satımda şartların ağırlaştırıldığını belirtti.

Dış satımda yapılan yeni düzenleme, üreticiye bir darbe daha vurdu..”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, geçen yıl “zam şampiyonu” olan
patatesin, bu yıl hasat döneminde tüccara maliyetine bile satılamadığını ve
üreticinin ürününü depolamak zorunda kaldığını söyledi. Geçen yıl patates ve
soğan depolarını basan ve üreticiyi “stokçu, terörist” ilan eden Bakanlığın, bu yıl
tarlada kalan ve alıcı bekleyen patates için çözüm üretmek yerine dış satım için
yapılan yeni düzenlemeyle üreticiye bir darbe daha vurulduğunu söyledi. Gürer,
“AKP, yine maç ortasında kural değiştiren bir yaklaşımla üretici için çözüm
üretmedi, sorun yarattı” dedi..

“Niğde ve Nevşehir’de 1 milyon tonu aşan patatesin önemli bölümü
depolarda tüccarı bekliyor”

Geçtiğimiz yıl patateste ve soğanda rekor fiyat artışı ile ithalat yapılmasının bu
yıl ekim alanlarının artmasına neden olduğunun altını çizen CHP Niğde
Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Ürün Rekoltesi yükseldi. Bu kez fiyatlar
üreticide maliyetin altına düştü. 90 kuruşa mal olan patatesi tüccar almaya
gelmedi, ürün 60-70 kuruşa kadar düştü. Halen Niğde ve Nevşehir’de 1 milyon
tonu aşan patatesin önemli bölümü depolarda tüccarı bekliyor. Çözüm için
ihracat önerilirken Bakanlığın yaptığı yeni düzenleme üreticiyi bir kez daha
hayal kırıklığına uğrattı” ifadelerini kullandı.

“90 kuruşa mal olan patatesi tüccar, 60-70 kuruşa aldı. Üreticinin boynu
bükük kaldı..”

Tarımda plansızlık ve küçük üreticiye destek verilmemesinin sorun üretmeye
devam ettiğini kaydeden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Patates geçen yıl rekor fiyat artışı ile tüketiciye ulaştı. İthal edilerek fiyat düşürülmeye çalışıldı.

Patatesin değer bulması ile bu yıl ekim alanları arttı. Niğde ili ülkemizde patates
üretiminde ilk sırada yer alıyor. Yıllık 850 bin ton patates üretimi gerçekleşiyor.
Niğde’de kayıt dışı ile bir milyon ton patates yetişiyor. Bu yıl üretici ürün
hasadına başlayınca fiyatlar maliyet altına düştü. 90 kuruşa mal olan patatesi,
tüccar 60-70 kuruşa aldı. Boyuta göre değişen fiyat neticesinde üretici ürünü
depolamaya başladı. Borcu olan üretici mecbur ürününü zararına satmak
zorunda kaldı” dedi..

İhraç edilecek patates için istenen yeni belgelerin patates çiftçisine yeni
maliyet çıkardığını söyleyen Gürer şunları kaydetti:

“Tüm ülkelere yapılacak patates ve kuru soğan ihracatında 15.11.2019
tarihinden itibaren ikinci bir talimata kadar tüm partilerin ihracat aşamasında, %
100 oranında pestisit ve ağır metal analizine tabi tutularak analiz sonucu alıcı
ülke veya ülkemiz mevzuatına uygun olan ürünlerin ihracına izin verileceği
açıklandı. Bu yeni dış satım düzenlemesi ile patates ve kuru soğan ihracatı için
bitki sağlık sertifikası başvurularda zirai karantina kontrolleri yanında pestisit ve
ağır metal analizlerinin yaptırılması için ihracatçılara Gıda ve Yem Şube
Müdürlükleri yetkilendirildi. Her 100 ton için yaklaşık 1200 TL pestisit, 400 TL
ağır metal, 360 TL karantina ücreti ek masraf olarak geldi. Hasat sonrası verilen
bu kararın ürün dış satımı için sorun yaratacağı ifade ediliyor. Ek maliyet yükü
nedeni ile tüccarın dış satımda geri durması, ürünün depoda kalış sürecini
uzatabilir. Ürün hasadı sonrası uygulamanın değişmesi, üreticiyi de
kaygılandırıyor. Yeni düzenleme ile tüccar yurt dışı satım yapamaz ise ürün
depoda kalacak ve yılın ilk aylarında depolarda çürüme riski olacak.

Kararın gerekçesinde, yurt dışından alınan bildirimler ve Avrupa Birliği
Komisyon temsilcileri ile yapılan toplantılarda gündeme gelen konuların baz
alındığı açıklanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığının bu tür düzenlemeleri üretici
ekim yapmadan duyurması ve üreticiyi bu yönde bilinçlendirmesi gerekiyor.
Ancak Bakanlık ya ürün ekiminde, ya ürün hasadında ithal ürünlere kapı
aralarken bu kez ürün için yurt dışı satımında yeni düzenlemeler getirerek dış
satımı bu hale getirmesi sorun yaratıyor.” Dedi.