Özer Topçu

Deniyor ki, kapitalizm büyük kriz yaşıyor, dolayısıyla bunalım içinde.
Bana göre bu tez doğru değil.
Eğer, bu tez doğru olsaydı ezilenler örgütlü olur, onun zayıf yanından vurmaya kalkardı.
Bana göre kapitalizm, tarihinde hiç olmadığı kadar güçlü durumdadır.
Çünkü;
Burjuva demokrasisi gelişmiş, sanayi ve hatta teknoloji devrimi yapan ülkelerde liberalizm tasfiye edilmekte ve yerine neoliberal politikalar hakim kılınmaktadır..
O gibi ülkelerin emekçilerinden daha fazla artı değer kapitalistlerin cebine akıyor.
Yetmedi, ulus devletler tasfiye edilerek on ülkelerin artı değerlerinden oluşan varlıklara el koyuyor,
o gibi ülkelerde bizzat iktidarları kendisi kuruyor. Bu gibi ülkelerde gerçek veya sun’i krizler çıkartarak…
Yerli halkın düşük ücretlerle çalışmasına ortam yaratıyor, buradan da artı değeri kasasına indiriyor.
Dolayısıyla kapitalizm kriz içinde değil, bilakis hoyrat biçimde tekelleşme olmaktadır. Ulus devletlerin üst burjuva hariç, üst burjuva ile orta sınıfın arası
tasfiye olmaktadır. Onların öz varlıklarını üst burjuva yutuyor, dolayısıyla piyasalar aşırı çalkalanıyor ve bu bütün dünya
kapitalizminde kriz varmış algısı yaratıyor. Başka deyişle, kapitalizmin dünya şirketlerine entegre olan ulusal şirketler, entegre olamayanları yutuyor.
Bu durum kapitalizmin krizde olduğunu değil, daha güçlü bir şekilde tekelleşme sürecine tam gaz ilerliyor demektir. Kapitalizm sosyalist bloğun çökmesinin
keyfini yaşıyor.
Tüm bunlardan anlaşıldığı üzre, kriz ezilenlerde var. Bunalım ezilenlerde var. Neredeyse bütün kazanılmış haklarını kaybetme noktasındalar.
Kapitalizm bunalımda teorisinin peşine takılmayı bırakıp, ezilen sınıfların, ezilen halkların kurtuluşlarının manifestolarını yazmanın tam zamanıdır.