Fotoğraf: tekince

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Ayasofya kararına üzerine Atatürk Orman Çiftliği için harekete geçti

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Danıştay’ın Ayasofya kararının gerekçesini emsal göstererek, Atatürk Orman Çiftliği için aslına rücu süreci başlatıyor.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “İlgili kurumlara resmi yolla başvurup, Atatürk Orman Çiftliği alanlarının başta Kaçak Saray, Ankapark, ABD büyükelçiliği olmak üzere, bağış zamanındaki tüm sınırlarını Atatürk’ün şartlı bağışına ve vasiyetine uygun hale getirilmesini isteyeceğiz. Atatürk Orman Çiftliği aslına rücu edene kadar mücadeleye devam edeceğiz” dedi. Danıştay’ın UNESCO dünya miras listesinde olan Ayasofya’nın müze statüsünün ortadan kaldırılması ve ibadete açılması kararının gerekçesi, gözleri Atatürk’ün vasiyetine ve şartlı bağışına aykırı olarak yıllardır hukuksuz bir şekilde talan edilen Atatürk Orman Çiftliği’ne çevirdi. TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Danıştay’ın kararını emsal göstererek, Atatürk Orman Çiftliğinde ki başta Kaçak Saray, Ankapark, ABD Büyükelçiliği olmak üzere, Atatürk Orman Çiftliği’nin en geniş sınırlarında şartlı bağışa aykırı tüm kullanımların, Atatürk’ün şartlı bağışı ve vasiyetine uygun hale getirilmesi için hukuksal mücadele başlatıyor.

“HUKUKSAL SÜREÇ BAŞLATIYORUZ”

Konuya ilişkin açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, şunları söyledi: “Atatürk’ün imzasının olduğu, Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine yönelik Bakanlar Kurulu kararının iptaline karar veren Danıştay 10. Dairesi, gerekçesinde Ayasofya’nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde bulunduğu, vakıf senedindeki cami vasfı dışında kullanılamayacağı ve başka bir amaca özgülenmesinin hukuken mümkün olmadığı sonucuna varmıştı. Atatürk Orman Çiftliği’nde Atatürk kendi mal varlığını arazilerin ıslah edilmesi, düzenlenmesi, çevrenin güzelleştirilmesi, halka gezilecek ve eğlenecek alanlar yapılması, ucuz ve temiz gıdanın üretilmesi için halkına vakfetmiş durumda. Atatürk Orman Çiftliği’nde Atatürk’ün şartlı bağışı ve vasiyeti ihlal davamızda yargı vasiyeti ve şartlı bağışı bırakanın ya da bağışlayanın, yani bu ülkenin kurucusu Atatürk’ün iradesini esas almaz iken mevzu bahis 450 yıl önceki vakıf mülkiyeti olunca vakfedenin iradesinin esas alınması gerektiğine hükmetmiştir. Atatürk Orman Çiftliği alanlarında bu karara istinaden aynı yolları izleyerek Atatürk Orman Çiftliği alanlarının en geniş sınırlarının Atatürk’ün şartlı bağışı ve vasiyetine uygun hale getirilmesi aslına rücu etmesi için hukuksal süreç başlatıyoruz.

“ATATÜRK’ÜN VASİYETİNE UYGUN HALE GETİRİLMESİNİ İSTEYECEĞİZ”

İlgili kurumlara resmi yolla başvurup Atatürk Orman Çiftliği alanlarının başta Kaçak Saray, Ankapark, ABD büyükelçiliği olmak üzere, bağış zamanındaki tüm sınırlarını Atatürk’ün şartlı bağışına ve vasiyetine uygun hale getirilmesini isteyeceğiz. Hukuksal sürece taşıyacağız. Hukukçularımızla Anayasa ve idare hukukçularıyla süreci değerlendirdik aşamaları belirledik, hazırlığa başladık. Bu dava sadece Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin davası olmayacaktır elbette. Bu dava Cumhuriyetin, modernitenin bu ülkenin kurucusunun imzasının arkasında duranların büyük davası olacaktır, herkesin müdahil olmasını isteyeceğiz. Atatürk’ün vasiyetine şartlı bağışına aykırı olarak talan edilen Atatürk Orman Çiftliği aslına rücu edene kadar mücadeleye devam edeceğiz. Bu süreçte bize destek olmak isteyen herkesi, dayanışmaya davet