????????????

Haber: Sami Özçelik / Artvin

DİSK/ Genel- İŞ Sendikası Şube Başkanı Selim Bilgin 1 Ocak 2017 yılından geçerli olacak ASGARİ ÜCRET konusunda açıklamalarda bulundu. Asgari ücret tespit komisyonunun daha toplanmadan asgari ücretle ilgili olumsuz açıklamalarda bulunmasını, zor şartlarda çalışan emekçilere zam yapılmaması konusunda açıklamalarda bulunmalarını asla kabul etmiyoruz diyen Bilgin “ekonomik krizin çalışanlara fatura edilmesini de doğru bulmuyoruz” dedi. Bilgin konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi, “İddiamız şudur ki çalışanların alım gücü düşerse gerçek ekonomik kriz o zaman olur üretim durur, bundan da kimse fayda sağlayamaz. Çalışanların alım güçlerinin artırılması sadece çalışanlara katkı yapılmış anlamına gelmez. Canlı üretken bir ülke ekonomisi için de olmasa olmazıdır. Tüm çalışanların ücretlerinin belirlenmesinde asgari ücret belirleyicidir. Bunun içindir ki, asgari ücret tüm iş yaşamını ve çalışanları ilgilendirmektedir. Bizim asgari ücret konusunda ki düşüncelerimiz ve taleplerimiz şöyledir.

1- Asgari ücret sadece asgari ücretlileri değil, bütün çalışanları ilgilendiriyor

2-Ülkemizde 5,5 milyona yakın işçi asgari ücretle çalışıyor, en az 8 milyon işçi asgari ücret artışından doğrudan etkileniyor.

3-Asgari ücrete ilişkin sermaye ve hükûmet çevrelerinin iddiaları gerçeği yansıtmıyor.

4-Ücretle çalışanlar verimlilik ve milli gelir artışından payını alamıyor.

5- Asgari ücretin satın alma gücü̈ OECD ülkelerininbüyük çoğunluğundan daha düşüktür.

6- Sadece asgari ücret değil, ortalama saat ücreti de diğer ülkelere göre daha düşüktür.

7-Ücretin milli gelir içindeki payı ve işgücü maliyeti giderek düşüyor

8-Asgari ücretin işverenlere toplam maliyeti giderek azalıyor

9-Sadece SGK prim teşvikleriyle işverenlere bütçenin yüzde 4’ü aktarılıyor

10- Asgari ücretin tespitinde uluslararası standartlara uyulmuyor, BM, ILO ve Avrupa Konseyi standartları dikkate alınmıyor

11- Asgari ücretin tespitinde sadece uluslararası ilkelere değil ulusal mevzuat hükümlerine ve TÜİK verilerine de uygun davranılmıyor

12- Gelir eşitsizliği düzelmiyor, düşük ücretlilerin yaşama koşulları iyileşmiyor, maddi yoksunluk artıyor

13-Türkiye’de işverenler işçileri daha uzun, daha yoğun ve daha ucuz çalıştırıyor

Biz Genel İş Sendikası olarak her platformda asgari ücretin vergiden muaf tutulmasının gerekli olduğunu söylemeye devam edeceğiz. Her yerde her koşulda taşerona kadro verilmesi için gerekli mücadeleyi sürdüreceğiz. Ümidimiz odur ki, miting meydanlarında Taşerona kadro sözü verenler bu sözünü yerine getirir. Bu sözlerini unutanlara da hatırlatmak ve bu konuda ısrarlı olduğumuzu göstermek bizim başlıca görevimizdir.

Bir konuyu da altını çizerek belirtmek isterim ki emeğiyle çalışıp evine ekmek götürmek için her gün gece gündüz mücadele veren emekçilerin üzerinden kimse siyaset yapmasın. Bir şey yapabiliyorlarsa emekçilerin bu güvencesiz çalışma koşullarını düzeltsinler özellikle gittikçe yaygınlaşmış olan bizim modern kölelik dediğimiz ve görüyoruz ki gittikçe sosyal bir yaraya dönen TAŞERON sisteminin tamamen ortadan kaldırılması için çaba göstersinler destek versinler” dedi.