Haber: Sami Özçelik / Artvin

1937022_1617136425268632_2876301214638684751_nArtvin Merkez ve Borçka ilçesinde yapılacak 4.grup maden arama projesinin ilanı Artvin valiliği ilan panosunda asıldı.

Artvin genelinde 325 maden ruhsatının bulunduğunu sürekli dile getiren Yeşil Artvin derneği, tüm yaşam alanlarının madencilerin ruhsat alanı içinde kaldığını sık sik dile getiriyor. Artvin’in her yerinde maden arama projesi var ve bölüm bölüm faaliyete geçiliyor. Artvin Merkez Ve Borçka ilçesi sınırları içinde yer alan maden arama ile ilgili ilan panosunda yer alan ilanda şu ifadeler yer alıyor;

BAKIRKÖY, SÜMBÜLLÜ, ERENKÖY, SAKALAR VE BORÇKA BALCI KÖYÜNDE IV. GRUP MADEN ARAMASI YAPILACAK!

“İlimiz Merkez ve Borçka İlçeleri Mevkilerinde Maden tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından işletilmesi planlanan” Artvin İli Merkez İlçesi Bakırköy, Sümbüllü Erenler, Sakalar köyleri ve Borçka Balcı Köyü Metalik Madenler Ruhsatı Ar (201400301 (ER: 3312887) Ruhsat Nolu IV: grup Maden Arama projesi ile ilgili olarak Valiliğimize, (Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü)sunulan Proje Tanıtım Dosyası incelenmiş ve değerlendirilmiş olup, 25.11.2014 tarih ve 29186 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği’nin 17. Maddesi gereğince söz konusu proje için Valiliğimizce (Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü) “ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ GEREKLİ DEĞİLDİR.” Kararı verilmiştir. İlanen Duyurulur. 16.12.2016

Artvin’in her yerini yok edecek kadar çok maden ruhsatının verilmesinden duyduğu endişeyi dile getiren Turgay Fatih Özarslan tepkisini dile getirerek şu ifadelere yer verdi;

“Şimdi daha net anladınız m?!! Neden enerji nakil hatlarını uçta sırtını mezredeki yasak ormanı ve kale çevresini katlederek geçirdiklerini! Maden yatağı alanına gelen yerlerde zaten. Mevcut olan kayma, heyelan riski kat kat artacağından bir taşla iki kuş vurmuş ormanı da kesmiş oldular! Yöre halkı galeyana gelmesin diye bütün proje tek tek sıra ile ve ÇED gerektirmesin diye küçük ölçeklerle yapılıyor! Vake ile Begnur arasındaki virajdan Sevail mahallesine geçirilen o görünüşte harika yolun asıl amacı da bu çıkacak madenlerin yararınadır.

  1. MADDEYİ MERAK EEDENLERE!

Ayrıca 17. Maddeyi merak edenler için u ne kadar ucu açık olduğunu okuyarak anlayın..

“Çevresel etki değerlendirmesi gereklidir veya çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir kararı:

MADDE 17 – (1) Bakanlık, Proje Tanıtım Dosyalarını ek-4’te yer alan kriterler çerçevesinde inceler ve değerlendirir. Bakanlık, bu aşamada gerekli görülmesi halinde Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlardan proje ile ilgili geniş kapsamlı bilgi vermesini, araç gereç sağlamasını, yeterliği kabul edilebilir kuruluşlarca analiz, deney ve ölçümler yapmasını veya yaptırmasını isteyebilir.

(2) Bakanlık on beş (15) iş günü içinde inceleme ve değerlendirmelerini tamamlar. Proje hakkında “ÇED Gereklidir” veya “ÇED Gerekli Değildir” kararını beş (5) iş günü içinde verir, kararı Valiliğe, proje sahibine ve Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlara bildirir. Valilik, bu kararı askıda ilan ve internet aracılığıyla halka duyurur.

(3) “ÇED Gerekli Değildir” kararı verilen proje için beş (5) yıl içinde mücbir sebep bulunmaksızın yatırıma başlanmaması durumunda “ÇED Gerekli Değildir” kararı geçersiz sayılır.

(4) “ÇED Gereklidir” kararı verilen projeler için bir (1) yıl içerisinde Bakanlığa başvuru yapılmaması durumunda karar geçersiz sayılır.