CHP Niğde Milletvekili ve CHP Emek Büroları Yöneticisi Ömer Fethi Gürer, Metal-İş kolunda süren Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde sendikanın grev kararının 60 gün süre ile ertelemesini eleştirdi.

resim

Hükumetin işçilerin yasa ile kullanmak istedikleri grev hakkını engellemeyi  görev edindiğini ifade eden Gürer, “işveren sendikalarından önce işçilerin karşısına AKP hükumeti dikilerek emeğin hakkını alma mücadelesini engelliyor” dedi.

Gürer açıklamasında şu kelimelere yer verdi, ”AKP hükümetleri işçilerin sendikalaşmasını engelleyecek her düzenlemeyi yaptı. SGK kapsamında 14 Milyon çalışandan 700 bin civarında TİS yapabilen işçi var. Sendikalarda doğal olarak, ülkemizde her gün gelen zamlar ile zorlaşan yaşam koşullarında üyelerinin haklarını korumak istiyorlar. TİS sürecinde emeğin karşılığını istiyorlar. Görüşmelerde olumsuzluk oluşunca grev hakkını kullanmak istiyorlar. Bu noktada hükümet grev ertelemeyi marifet sayıyor. Gerekçe  inandırıcı olmasa da grev ertelemesi geliyor.

14. grev kararında hükümet işverenin yanında durdu. Grev erteledi. Bu kez Metal iş kolunda Metal işçileri Sendikası ile işveren MESS arasında görüşmelerde tıkanma sonucu sendika grev kararı aldı. 130 bin işçiyi kapsayan ve 2 Şubat’ta başlayacak olan grev, Bakanlar Kurulu’nun kararı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onaylaması ile engellendi. Böyle bir kararın işçi ve işveren arasında yapılması düşünülen görüşme sonucunu beklemeye dahi gerek görülmeden alınması açıkça Hükümetin işçiler aleyhinde müdahalesidir.

İşçi sendikaları üyelerinin haklarını korumak için verdikleri mücadelede en etkin hak  alma  yolu olan grev böylece AKP hükümetleri ile uygulanamaz kılınmıştır. Grev kararı varsa orada AKP hükümeti müdahale edecekse grev hakkı niye var? AKP hükümetleri sürekli emekçiler aleyhine kararlar almakta yasal düzenlemeler yapmaktadır böylece işçiler için köle gören bir zihniyet olduğunu dışa vurmaktadır. Emeğin hakkı verilmelidir. Grev erteleme çözüm değildir asıl olan işçilerin alın terinin karşılığının verilmesidir.

AKP iktidarı işçinin yararına bir karar almadığı gibi piyasada her gün gelen zamlarla emekçilerin yaşamlarını zorlaştırmaktadır. Esnek ve güvencesiz çalışmaya zorlanan emekçiler taşeron düzenlemesinde de yanıltılmıştır. AKP’nin emeğe karşı tavrı yasakladığı grevlerle daha net görülmektedir. Engellenen 14  grevde  bir neden yaratılmıştır. 1980 darbe döneminden  sonra sivil yönetimler içinde en çok grev yasağı AKP anlayışı ile yaşanmaktadır. Milli güvenlik, genel sağlık, ekonomik ve istikrar gerekçeleri  ile bir bahane üretilip işçilerin haklarını alma mücadelesinin önü kesilmektedir. OHAL ile kurumsallaşan baskıcı ve emek karşıtı uygulamalara karşı işçiler sandıkta gereken yanıtı verecektir” dedi.