Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığının değeri dörtte üç düştü. Yani yüzde yetmiş beş kıymetsizleşti. Ekonomik krizin bedeli budur. %75..!

Recep Tayyip Erdoğan yönetimindeki Türkiye, devlet olarak, halk olarak Eski Tükiye’ye göre %75 kıymetsizleşti. %25’ini ise yine Eski Türkiye’nin tortuları oluşturmakta… Recep Tayyip Erdoğan, dünyaya gelmiş geçmiş tüm devlet yöneticileri içinde en vasatı olmuştur.

Yabancılara vatandaşlık bedelini ucuzlatarak bir şey daha yapıyor. O da, Suriyelileri de hesaba katarsak, ülkenin demografik yapısını ciddi anlamda değiştiriyor. Bundan böyle ülke hızla Araplaşacaktır.

Sen uyu ey halk!