Bilal Kaya

KESİN ULAN TIRAŞI
ASLOLAN  HURİ AŞKI

Tanrı Türk’ü korusun
padişahım çok yaşa
biz kapıkullarıyız
insanlık neymiş hâşâ.

İlm – i hurafe ile
irşad eyler şeyhimiz;
bademleme fenniyle
hidayete ermişiz.

bahçe-i mahreminde
muhabbet kuşu olur
zevkle konar kalkarız
pir cennete uçurur.

Mübarek dergâhına
dişi erkek doluşur
dünya denen fânide
huri – gılman oluruz.

Zinhar meyleylemeyiz
bilim denen fenaya
uhrevi bir solukla
çıktık arş-ı âlâya.

Tapındığımız göte
vecd ile kıl oluruz
çobanlar çuvalları
biz kursak doldururuz.

Kâfir, bize gülerek
ediyormuş temaşa
islâm, ahret’te güler
karnımız tok tıraşa.