Bilal Kayabay

ALIN ÜÇÜN BİRİNİ

Atasözü: “Yalancı da ne vefa olur ne ar; ne semtine uğra ne yanına var”‎

Hadis: “Münafıklık alametinin biri de yalan söylemektir” Sahih-i Buhari

Ayet : “Yalanı, ancak Allahın âyetlerine inanmayanlar uydurur”‎
Nahl Suresi 105. Ayet

Eey ahali ! Atasözü de, Hadis de, Ayet de:‎ ‎”Yalan ile iman bir arada bulunmaz” dediği halde, yalana
yalancıya huşu ile biat etmek nasıl bir densizlik ne tür bir dinsizliktir.

KARINDAN KONUŞAN TOPLUM

Öyle tehlikeli bir hava yaratıldı; zaten dumura uğratılmış toplumun düşünme yetisi ‎öyle ‎bir baskılandı ki 12 Eylül cehenneminde bile bu denli, karnından konuşur ‎olmamıştı,hiç ‎kimse.‎

Her kesimden herkes, hain, alçak damgasını yememek için ağzına kilit vurdu, ‎karnından ‎konuşuyor. Ağzından kerhen dökülenler ile aklından geçenler, taban tabana ‎zıt.‎

Bir toplumun bu duruma düşürülmesi, faciayla sonuçlanacak karanlık bir yola sürülmesinden başka bir şey değildir.‎

Ülkenin ve toplumun iyiliğine dönük aklından geçenleri söylemek zorunda olan ‎siyasiler,‎ yaratılan psikolojik baskı nedeni ile ve ucuz iç politik hesaplarla inanmadığı hamasi ‎laflar ‎ediyor.‎

Bu gidiş gidiş değil. Bu ikiyüzlülük bu ülkenin felaketi olacak. Şu lânet olası ‎koltuklarınıza ‎feda etmeyin bu güzel yurdu, efendiler. Ülke elden giderse, o kahrolası ‎koltuklarınız, ‎götünüzün altında kalır mı sanıyorsunuz.‎